خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24056   بروزرسانی: 11-06-1397

Mohsen Kalantari

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

افتخارات

محل

سال

  • کسب رتبه نخست آزمون ورودی دوره دکتری

دانشگاه تهران

1374

  • کسب رتبه سوم آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

سازمان سنجش آموزش کشور

1371

  • کسب رتبه دوم هفتمین جشنواره علمی نظم و امنیت برای کتاب تحلیل بزهکاری برای حل کنندگان مسآله در بخش ترجمه

سازمان مطالعات و تحقیقات ناجا

هفتمین جشنواره علمی نظم و امنیت

1388

  • انتخاب مقاله شناسایی کانون های بزه سوء مصرف مواد مخدر شهر کرمانشاه با استفاده از روش تخمین تراکم کرنل به عنوان مقاله برگزیده همایش

دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه، همایش ملی مصرف مواد مخدر بستر ساز ناامنی 

1389

  • انتخاب به عنوان استاد راهنمای مورد تقدیر در سیزدهمین جشنواره پایان نامه سال دانشجویی

جهاد دانشگاهی، سیزدهمین جشنواره پایان نامه سال دانشجویی

1388

  • انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر در جشنواره ملی نظم و امنیت

نهمین جشنواره نظم و امنیت، سازمان مطالعات و تحقیقات ناجا

1390

  • انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه زنجان

استانداری زنجان(هفته پژوهش)

1391