خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24239   بروزرسانی: 11-06-1397

Mohsen Kalantari

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بامهای سبز شهری، اصول ساخت و راهکارهای توسعه در ایران   مجري   2013دانشگاه زنجان
مطالعه غارشناسی و امکان سنجی ایجاد زیرساختهای گردشگری زرین غار   مجري 1392  1394معاونت برنامه‌ريزي استانداري زنجان
بررسی عوامل تسهیل کننده رشد آمار قاچاق کالا (مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و...) در استان زنجان طی سال های 1389-1390   همكارمهر 1390مهر  1391کاربردیفرماندهی انتظامی استان زنجان
تهیه اطلس جغرافیایی و پایگاه داده مکانی قاچاق کالا در استان بوشهر   مجريدي 1389فروردين  1391کاربردیدفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان بوشهر
مطالعه و تدوین پروژه‌های محور گردشگری سلطانیه - قیدار – کتله‌خور   مجريشهريور 1390اسفند  1391سازمان
طرح شناسایی و تحلیل فضایی کانون های جرم خیز شهر تهران با استفاده از GIS مورد مطالعه سرقت به عنف   مجري   1388دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجادفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا
مجری طرح تدوین برنامه آمایش استان زنجان (بخش دوم)   مجري   معاونت برنامه ریزی استانداریدانشگاه زنجان
طرح ساماندهي فضا و سکونتگاههاي روستايي شهرستان خدابنده   مجريشهريور 1386اسفند  1388دانشگاه زنجاندانشگاه زنجان
بررسي کانون ها ي جرم خيز شهر زنجان   مجريفروردين 1382فروردين  1384دانشگاه زنجاندانشگاه زنجان
مطالعه وضعیت توسعه فرهنگی و سرمایه اجتماعی در سکونتگاههای شهری و روستایی استان زنجان   مجريمرداد 1386شهريور  1386معاونت برنامه ریزی استانداریدانشگاه زنجان
مجری طرح تدوین برنامه آمایش استان زنجان (بخش نخست)   مجرياسفند 1385اسفند  1387معاونت برنامه ریزی استانداریدانشگاه زنجان
تهیه و ترسیم اطلس بزهکاری استانهای تهران، کرمانشاه و خراسان جنوبی   مجريفروردين 1386اسفند  1387سازمان زندانهاسازمان زندانها
نظام پیشنهادات در دانشگاه زنجان   همكارفروردين 1384ارديبهشت  1385دانشگاه زنجاندانشگاه زنجان
مهندسی مجدد فرآیندهای امور در دانشگاه زنجان   همكارفروردين 1384فروردين  1385دانشگاه زنجاندانشگاه زنجان
بررسی جاذبه های اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده استان زنجان (انگوران و سرخ آباد)   مجريفروردين 1385فروردين  1386اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجاناداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان
طرح بررسي جغرافيايی جرم و جنايت در مناطق شهر تهران   مجريفروردين 1379فروردين  1380مركز آموزش و پژوهش سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشورسازمان زندانها
بررسي مسئوليت مديران شركتهاي سهامي (مدير عامل، رئيس و اعضاي هيأت مديره)   مجريفروردين 1378اسفند  1378کانون وکلای دادگستری مرکزکانون وکلای دادگستری مرکز
طرح ساماندهي سكونتگاههاي روستايي شهرستان اهر   همكارفروردين 1376فروردين  1377مهندسين مشاور نقش محيطمهندسین مشاور نقش محيط
طرح بررسي جغرافيايي وقوع جرائم قاچاق مواد مخدر در محدوده شهر تهران   مجريفروردين 1373ارديبهشت  1374سازمان زندانهامركز آموزش و پژوهش سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
بررسي وضعيت مراكز عرضه گل و گياه در تهران   همكارفروردين 1373فروردين  1373شركت مهندسين مشاور گنوشهرداری تهران
بررسی استقرار ميدان بزرگ ميوه و تره بار تهران   همكارارديبهشت 1370ارديبهشت  1373شهرداری تهرانشهرداری تهران