خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27369   بروزرسانی: 20-12-1399

Jalal Ghasemi

علایق پژوهشی

نانوسيالها و مطالعه مشخصه های انتقال حرارتی آنها

انتقال حرارت کنوکسيونی

 ديناميک سيالات محاسباتی

جريانهای دوفازی

انرژيهای نو و تجديدپذير