خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27370   بروزرسانی: 20-12-1399

Jalal Ghasemi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ديناميک سيالات محاسباتی2. تهويه مطبوع و تاسيسات مکانيکی 3. توربوماشينها4. نيروگاههای حرارتی و ...5. انتقال حرارت6. مکانيک سيالات