خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27369   بروزرسانی: 20-12-1399

Jalal Ghasemi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
1 احد ضرغامی دي  1390مهندسی مکانيک. تبديل انرژی(دانشگاه صنعتی شاهرود) تحليل جريان و انتقال حرارت با استفاده از روش لتیس بولتزمن در شبکه بی سازمان   استاد مشاور

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
8 مهران شاکری بهمن  1393مهندسی مکانیک تحليل عددی نانوسيال در حضور ميدان مغناطيسی با استفاده از LBM   استاد راهنما
7 سعيد محمدی بهمن  1393مهندسی مکانیک بررسی انواع مکانیزم¬های استحصال انرژی از امواج دریا و طراحی مفهومی یک مدل آزمایشگاهی جهت تامین توان 500 وات متناسب با شرایط محیطی دریاهای ایران   استاد راهنما
6 سعید همتی اسفند  1393مهندسی مکانیک امکانسنجی استفاده از نانوذرات در روغن ترانسفورماتوری قدرت به منظور بهبود عملکرد آن و تحليل تجربی جريان و انتقال حرارت در آن 
[Abstract] 
استاد راهنما
5 حسين رفیعی یکتا شهريور  1395مکانیک تحليل اثر زبر كردن سطوح در بهبود انتقال حرارت همرفتي در بوبينهاي ترانسفورماتورهاي قدرت   استاد راهنما
4 مهدی چراغی بهمن  1395مکانیک تعيين كلاس حرارتي پست برق كمپكت موجود در حالت سه بعدي و طراحي بهينه هندسه كابين و آرايش دريچه هاي خنك كاري آن   استاد راهنما
3 محمد مین بتیار بهمن  1396مکانیک تحليل تئوري و عددي جريان و انتقال حرارت در حضور ميدان مغناطيسي به منظور كنترل ناپايداري در مواد ذوب   استاد راهنما
2 سحر معینی بهمن  1396مکانیک تحلیل عددی دوبعدی نانوسیالات به روش FV- LBM با نگرش میروسکوپیکی در حالت تکفازی    استاد راهنما
1 عارف سلیمی شهريور  1397مکانیک تصحيح انحراف معادله بولتزمن و بررسي شرايط مرزي مختلف در جريان سيال- گرما حول استوانه دوار   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
33 ناصر کرمی شهريور  90مهندسی مکانيک- حرارت و سيالات تحليل عددی جريان و انتقال حرارت در نانوسيالها با استفاده از روش LBM  
32 محسن خلفی شهريور  90مهندسی مکانيک- حرارت و سيالات تحليل ناوسيالها در بهبود CHF جريان دوفازی با استفاده از نرم افزار CFX  
31 حسين ملکی شهريور  90مهندسی مکانيک- حرارت و سيالات تحليل عددی جريان و انتقال حرارت در نانوسيالها با استفاده از روش LBM  
30 سيد علی رضوی شهريور  90مهندسی مکانيک- حرارت و سيالات تحليل استفاده از Duct Burner در بويلر بازياب نيروگاه سيکل ترکيبی قم  
29 نساء پيرمحمدی شهريور  90مهندسی مکانيک- حرارت و سيالات طراحی بهينه شبکه مبدلهای حرارتی با استفاده از تکنولوژی Pinch  
28 محمود احمدی شهريور  90مهندسی مکانيک- حرارت و سيالات طراحی مبدل حرارتی سه منطقه ای با استفاده از نرم افزار Aspen  
27 اکبر محمدی احمر شهريور  90مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات تحلیل عددي خنک کاري فیلمی در پره هاي توربین گاز با استفاده از نرم افزار Fluent   
26 پیام آزادفر مهر  1390مهندسی مکانيک،حرارت و سيالات تحليل عددي جريان و انتقال حرارت در پره¬هاي توربين گاز با خنك كاري Film Cooling   استاد راهنما
25 امير حاجي خاني ميرزائي صراف آذر  1390مهندسی مکانيک،حرارت و سيالات تحليل مدلهاي توبولانسي در جريان سيال تراكم¬پذير و مدل¬سازي جريان اطراف ايرفول... با استفاده از نرم¬افزار fluent    استاد راهنما
24 پويا عليزاده آذر  1390مهندسی مکانيک،حرارت و سيالات تاثير پاشش آب بر عملکرد توربین های گازی   استاد راهنما
23 سپيده ناصحی بهمن  1390مهندسی مکانيک. تبديل انرژی تحلیل عددی انتقال حرارت در بوبین جهت داده شده ترانسفورماتور قدرت سه فاز وروش های بهبود آن   استاد راهنما
22 الهام رادمهر بهمن  1390مهندسی مکانيک،حرارت و سيالات تحلیل عددی انتقال حرارت در بوبین جهت داده شده ترانسفورماتور قدرت سه فاز و تعیین پارمترهای موثر در آن   استاد راهنما
21 امين دانش پژوه اسفند  1390مهندسی مکانيک،حرارت و سيالات امکانسنجی ژنراتورهای پرنده در توليد برق   استاد راهنما
20 محسن اژدری شهريور  1391مهندسی مکانيک- حرارت و سيالات با خنككاري فيلمي GEF تحليل عملكرد پره هاي متحرك رديف اول توربين گازي 9 
[Abstract] 
استاد راهنما
19 رضا اقبال تير  1392مهندسی مکانيک طراحی نیروگاه خورشیدی با توانMW5 با آینه های متمرکز به برج وتعیین پارامترهای مهندسی  
[Abstract] 
استاد راهنما
18 سروش ديهيم خرداد  1392مهندسی مکانيک طراحی آبگرمکن خورشيدی و بهينه سازی آن با لوله های گرمايي    استاد راهنما
17 کاظم رعدی آبان  1392مهندسی مکانيک بازيافت و تصفیه گازهای ترش در فلرها    استاد راهنما
16 ميثم مهرپور آبان  1392مهندسی مکانيک بازيافت و تصفیه گازهای ترش در فلرها   استاد راهنما
15 وحيد بهرامی آبان  1392مهندسی مکانيک تحليل شبکه مبدلهای بويلر نيروگاه تبريز با استفاده از تکنولوژی پينچ   استاد راهنما
14 چراغي مهدي مهر  1392مهندسی مکانيک بهينه سازی عملکرد دستگاه ضد تگرگ   استاد راهنما
13 علی هداوند مهر  1392مهندسی مکانيک تحليل اگرژی در بویلرهای نيروگاهی   استاد راهنما
12 جواد رحیمی شهريور  1393مهندسی مکانيک- حرارت و سيالات بهبود انتقال حرارت جابجایی در حضور میدان الکتریکیEHD   استاد راهنما
11 مهدی چراغی شهريور  1393مهندسی مکانیک تحليل وبهينه سازي دستگاه ضد تگرگ   استاد راهنما
10 حسن حسن لو شهريور  1393مهندسی مکانیک استحصال انرژی از امواج دريا   استاد راهنما
9 زهرا مشهدی شهريور  1393مهندسی مکانیک بهبود انتقال حرارت جابجایی اجباری در حضور میدان مغناطيسیMHD   استاد راهنما
8 اسماء سليمانی شهريور  1393مهندسی مکانیک بهبود انتقال حرارت جابجایی طبیعی در حضور میدان مغناطيسیMHD   استاد راهنما
7 محمدامین حسنی شهريور  1394مهندسی مکانیک کاهش مصرف انرژی در کتابخانه های عمومی   استاد راهنما
6 کامیار معین شهريور  1394مهندسی مکانیک کاهش مصرف انرژی در کتابخانه های عمومی   استاد راهنما
5 عارف سلیمی شهريور  1394مهندسی مکانیک بررسی تاثیر پروفیل های دستگاه ضد تگرگ و بهینه سازی ساختار آن   استاد راهنما
4 سيده شيدا سیادتی آبان  1394مهندسی مکانیک کنترل لایه مرزی جريان در حضور میدان مغناطیسی   استاد راهنما
3 مصطفی یونسی آبان  1394مهندسی مکانیک بهبود انتقال حرارت همرفت طبیعی در حضور میدان مغناطیسی با استفاده از نرم افزار Comsol   استاد راهنما
2 مجید باقری آذر  1394مهندسی مکانیک تحلیل شبکه مبدلهای حرارتی بویار بازیاب نيروگاه سنندج با استفاده از تکنولوژی پينچ   استاد راهنما
1 علی اسماعیلی نیا بهمن  1398مکانیک-تبدیل انرژی شبيه سازي ديگ چگالشي به منظور بهينه سازي ترموهيدروديناميكي آن به همراه كاهش گازهاي آلاينده   استاد راهنما