خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31147   بروزرسانی: 26-11-1398

Seyed Hadi Hosseini

علایق پژوهشی

1- برنامه ریزی توسعه شبکه های قدرت،

2-طراحی، عیب یابی و پایش وضعیت ترانسفورماتورهای قدرت