خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31147   بروزرسانی: 26-11-1398

Seyed Hadi Hosseini

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
16 غلامی محمدرضا مهر  1387قدرت بررسی میزان تاثیر ترانسفورماتور شیفت دهنده فاز بر روی اندیس های قابلیت اطمینان در سطح تولید و انتقال   استاد راهنما
15 شعبانی ارش بهمن  1387قدرت برنامه ریزی توسعه تولید بهینه با اعمال اثر قیود قابلیت اطمینان در محیط تجدید ساختار   استاد راهنما
14 قیاسی ورزقان مهدی بهمن  1387قدرت تدوین ساز و کاری نوین جهت مدیریت کیفیت توان توسط شرکت های توزیع در محیط های تجدید ساختار یافته   استاد راهنما
13 درفشیان مرام مهدی تير  1389قدرت بررسی مشکلات پایداری ولتاژ شبکه انتقال ایران در سال1390 و مکان یابی svc به منظور بهبود آن   استاد راهنما
12 حسین کرد تير  1389قدرت برنامه ریزی توسعه و جایابی پست با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار   استاد راهنما
11 روحانی احمد آبان  1389قدرت برنامه ریزی توسعه مرکب نیروگاه ها و خطوط انتقال با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده   استاد راهنما
10 باقری امیر ارديبهشت  1389قدرت برنامه ریزی توسعه توام پست ها و خطوط فوق توزیع با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده   استاد راهنما
9 گلوانی سجاد آذر  1386قدرت پخش با بهينه با در نظر گرفتن قيود امنيتی   استاد راهنما
8 حدادیان حسین آذر  1386قدرت برنامه‌ريزي توسعه ديناميكي شبكه انتقال   استاد راهنما
7 سلیم امینی علیرضا مهر  1392قدرت برنامه ریزی توسعه تولید پراکنده از دیدگاه شرکت خصوصی در محیط بازار برق ایران   استاد راهنما
6 کردلو یداله آبان  1388قدرت بررسی و محاسبه نیروهای الکترو مغناطیسی در ترانسفور ماتور کوره و روش های مهار ان   استاد راهنما
5 خلخالی اسماعیل ارديبهشت  1389قدرت بررسی و تعیین نحوه ی توزیع جریان در سیم های موازی سیم پیچی های ترانسفور ماتور های جریان بالا   استاد راهنما
4 شمسی مهدی اسفند  1389قدرت تعیین عیب تخلیه جزیی در ترانسفورماتورهای خشک رزینی با استفاده از الگوی تخلیه جزیی   استاد راهنما
3 امیدزاده مهدی بهمن  1392قدرت ارائه الگوريتم مناسب جهت تشخيص خطا و مديريت عمر ترانسفور ماتورهاي قدرت   استاد راهنما
2 مختاری فرد مهدی مهر  1393قدرت مقايسه و ارائه روش مناسب تشخيص خطا در ترانسفورماتور با استفاده از FRA   استاد راهنما
1 اصغر شاکری حاجی محمودلو دي  1393قدرت تدوین دانش فنی طراحی و ساخت گرمکن سیال گازی در تونل بادی   استاد راهنما