خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16748   بروزرسانی: 14-08-1396

Mohammad Bagheri

مدیریت

معاون دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز/ مسئول گروه کارشناسی معماری(87-88)

سرپرست دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز/ مسئول گروه کارشناسی ارشد و دکترای معماری (88-92)