خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18259   بروزرسانی: 12-08-1397

Mohammad Bagheri

مدیریت

معاون دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز/  مدیرگروه کارشناسی معماری(87-88)

سرپرست دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز/ مدیرگروه کارشناسی ارشد و دکترای معماری (88-92)