خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22360   بروزرسانی: 15-10-1399

Mohammad Bagheri

مدیریت

معاون دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز/  مدیرگروه کارشناسی معماری(87-88)

سرپرست دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز/ مدیرگروه کارشناسی ارشد و دکترای معماری (88-92)