خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18125   بروزرسانی: 12-08-1397

Mohammad Bagheri

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
تدوین الگوهای راهنمای طراحی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی در شهر زنجان  
[  خلاصه طرح] 
مجريمرداد 1394اسفند  1395شهردرای زنجان