خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22360   بروزرسانی: 15-10-1399

Mohammad Bagheri

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
3 فاطمه تاران بهمن  1395مهندسی معماری طراحی مجموعه چند عملکردی در حاشیه بازار زنجان با رویکرد افزایش قابلیت محیط   استاد راهنما
2 راضیه طغرایی   مهندسی معماری طراحی اکوپارک فرهنگی_تفریحی با رویکرد طبیعت گردی در حاشیه ی زنجانرود 
[Abstract] 
استاد راهنما
1 نگار حیدری متین شهريور  1391مهندسی معماری یادمانی برای ایران اسلامی    استاد راهنما