خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21132   بروزرسانی: 01-08-1398

Mohammad Bagheri

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو گروه تخصصی مهندسی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 1384 تا کنون

عضو شورای علمی مرکز تحقیقات مرمت بناها و بافت های تاریخی دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1391-1392