خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15765   بروزرسانی: 22-04-1397

Mehdi Panahi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

کمیته ملی آبیاری و زهکشی

حوزه معاونت و استانها در طرح و برنامه های در دست اجرای تالاب ها