خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16570   بروزرسانی: 04-08-1398

Mehdi Panahi

ساير فعاليتهاي پژوهشي

عنوان پروزه: مطالعه ای بر استفاده مجدد پساب نصفیه شده شهر ازمیر ترکیه به عنوان آب آبیاری داشکده فنی مهندسی دوکوز ایلول ازمیر ترکیه- گروه محیط زیست. 1999