خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21272   بروزرسانی: 19-05-1398

Reza Rasuli

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو شورای پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی

عضو هیئت امنای پژوهش سرای امیر اعلم غضنفریان

مدیر آزمایشگاه ایکس آر دی

عضو بنیاد ملی نخبگان

دبیر کمیته منتخب دانشکده علوم

عضو کمیته ایمنی دانشکده علوم

عضو کمیته اجرایی هفتمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده

عضو کمیته اجرایی سیزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و سومین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه