خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21272   بروزرسانی: 19-05-1398

Reza Rasuli

شرکت در کارگاههای آموزشی

  • کارگاه ثبت اختراع
  • کارگاه آشنایی با بسته محاسباتی PWSCF
  • کارگاه آشنایی با نظریه تابعی چگالی
  • کارگاه آشنایی با بسته محاسباتی LAMMPS
  • مدرسه سیستمهای دو بعدی
  • مدرس کارگاه آمادگی برای مسابقه فناوری نانو