خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11466   بروزرسانی: 10-07-1400

Mahmood Rafaei-Booket

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
طراحی و شبیه سازی پوششهای نامرئی ساز در باندهای فرکانسی مایکروویو، تراهرتز و نوری 
[  خلاصه طرح] 
مجريمهر 1393اسفند  1394کاربردینیروی دریائی
طراحی، شبیه سازی و ساخت OMT موجبری دوبانده با ایزولاسیون زیاد برای باندهای فرکانسی ارسال و دریافت ماهواره 
[  خلاصه طرح] 
مجرياسفند 1396خرداد  1397سازمان فضایی
طراحی؛ شبیه سازی و ساخت آنتن دایپل سیمی باند VHF پایین 
[  خلاصه طرح] 
مجرياسفند 1394دي  1395کاربردیصاایران
طراحی، شبیه سازی و پیاده سازی آنتن آرایه بازتابی با کاربرد فضایی برای پوشش کشور ایران 
[  خلاصه طرح] 
همكارمرداد 1390فروردين  1393کاربردیسازمان فضائی