خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11468   بروزرسانی: 10-07-1400

Mahmood Rafaei-Booket

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ریاضیات مهندسی پیشرفته2. الکترومغناطیس پیشرفته3. نور فوریه4. میدانها و امواج5. تئوری آنتن 6. الکترومغناطیس مهندسی 7. ریاضیات مهندسی 8. مدارهای مخابراتی9. آزمایشگاه مدارهای مخابراتی10. معادلات دیفرانسیل