خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11468   بروزرسانی: 10-07-1400

Mahmood Rafaei-Booket

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضویت در مجله IEEE

داوری مقالات IEEE AWPL, IEEE ACCESS

داور کنفرانس مهندسی برق با زمینه تخصصی آنتن