خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11468   بروزرسانی: 10-07-1400

Mahmood Rafaei-Booket

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

رتبه اول مهندسی برق گرایش مخابرات در مقطع کارشناسی

ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد با سهمیه استعداد درخشان

دانشجوی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد

رتبه اول سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی در پژوهشهای بنیادی

احراز شرایط نخبگی

ثبت اختراع: آنتن آرایه بازتابی مسطح تک لایه پهن باند بدون صفحه زمین با زیرلایه ناهمسانگرد با هزینه و سطح مقطع راداری کم در باند X.