خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11468   بروزرسانی: 10-07-1400

Mahmood Rafaei-Booket

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
3 علیرضا مرادخانی شهريور  1399مهندسی برق- میکروالکترونیک بهبود IIP3 در تقویت کننده کم نویز، کم توان و عدد نویز کمتر از 4 دسی بل    استاد راهنما
2 یاسمن احمدی در حال انجاممهندسی برق- میکروالکترونیک طراحي، شبيه سازي LNA پهن باند ادغام شده با آنتن مایکرواستریپی    استاد راهنما
1 امیرحسین نوری در حال انجاممهندسی برق- مهندسی پزشکی طراحی و شبیه سازی آنتن مایکرواستریپی کوچک شده روی بدن   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
17 مریم محبی آشتیانی بهمن  1396مهندسی برق- مخابرات بررسی گیرنده IFM به همراه شبیه سازی مقسم توان آن   استاد راهنما
16 حبیب رام بهمن  1396مهندسی برق- مخابرات تحلیل و شبیه سازی آنتنهای اسلات فرا پهن باند (UWB)   استاد راهنما
15 نوید لباف بهمن  1396مهندسی برق- مخابرات بررسی و شبیه سازی آنتن حلقوی بارگذاری شده با فراماده جهت کوچک سازی آن   استاد راهنما
14 پریسا برجی خانی خرداد  1397مهندسی برق- مخابرات تحلیل الکترومغناطیسی ساختار چندلایه گرافن با بایاس الکتریکی و مغناطیسی   استاد راهنما
13 مهشید رشوند دي  1397مهندسی برق- مخابرات طراحی، شبیه سازی و ساخت آنتن ویوالدی دو بانده با بارگذاری فراماده جدید   استاد راهنما
12 احمد فیلو ارديبهشت  1397مهندسی برق- مخابرات بهبود عملکرد آنتن مایکرواستریپی bow-tie با بارگذاری تشدید کننده های چاپی جدید   استاد راهنما
11 محدثه ملکی مرداد  1398مهندسی برق- مخابرات شبیه سازی آرایه دوقطبی متناوب لگاریتمی مایکرواستریپ بارگذاری شده با سلول فرامواد   استاد راهنما
10 پرهام ضرغامی شهريور  1399مهندسی برق- مخابرات تحليل الكترو مغناطيسي ساختار دو بعدي متناوب گرافن با باياس الكتريكي و مغناطيسي   استاد راهنما
9 دادفر ابیضی شهريور  1399مهندسی برق- مخابرات شكارسازي سلول هاي خورشيدي به كمك تصاوير ماهواره   استاد راهنما
8 مرجان کتابی مهر  1399مهندسی برق- مخابرات طراحي و شبيه سازي آنتن مايكرواستريپي آرايه اي   استاد راهنما
7 علی کابلی خرداد  1400مهندسی برق-قدرت بررسی و تشریح یک نمونه سیستم PLC و چالشهای آن   استاد راهنما
6 امیرحسین صولتی مراداعلی شهريور  1400مهندسی برق-مخابرات طراحي، شبيه سازي آنتن فراپهن باند چاپي يكپارچه شده با آنتن ريزنواري باند باريك   استاد راهنما
5 بهاره ایوبی شهريور  1400مهندسی برق-الکترونیک تحلیل و شبیه سازی سامانه چند ورودی-چندخروجی (MIMO) حجیم با قابلیت شکلدهی پرتو   استاد راهنما
4 سید محمدعلی اسماعیلی شهريور  1400مهندسی برق-مخابرات طراحي و شبيه سازي آنتن چاپي MIMO كوچك سازي شده    استاد راهنما
3 حامد علیمحمدی شهريور  1400مهندسی برق-مخابرات بررسي انتن هاي اينترنت نسل پنچم G۵ و شبيه سازي يك نمونه از آنها با كاربرد IOT   استاد راهنما
2 مبینا زیبنده پور شهريور  1400مهندسی برق-مخابرات طراحي و ساخت يك دستگاه هواشناسي و ارسال اطلاعات به اپراتور   استاد راهنما
1 علیرضا رفیعی مرداد  1400مهندسی برق-مخابرات تحليل و شبيه سازي آنتن چاپي باند عريض بارگذاري شده با عناصر راكتيو    استاد راهنما