خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11468   بروزرسانی: 10-07-1400

Mahmood Rafaei-Booket

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
فرامواد در مهندسی آنتن   تالیف امیر جعفرقلی، محمود رفائی بوکت و مهدی ویسی آبان 1390 
متامتريال: تئوری و کاربرد آن در آنتن   تالیف محمود رفائی بوکت، امیر جعفرقلی و مهدی ویسی آبان 1390