خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18143   بروزرسانی: 20-06-1397

Vahab Jafarian

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
23 زهرا مظفر زاده دي  1384بیوشیمی جداسازی و تخلیص پلی فنل اکسیداز از برگ توتون   استاد مشاور
22 معصومه اشکوریان تير  1385باغبانی-فیزیولوِژی بررسی تغییرات فعالیت پلی فنل اکسیدازدر گونه های حساس و مقاوم مرکبات به تنش سرمایی   استاد مشاور
21 مجید گلوانی شهريور  1388بیوشیمی بررسی وجود پروتئین های ضد یخ در مقاومت سرمایی مرکبات شمال ایران  
20 فاطمه شعبانی شهريور  1388بیوشیمی بررسی اثر برخی فعال کننده ها بر فعالیت انزیم تیروزیناز   استاد مشاور
19 معصومه فریدی ارديبهشت  1389بیوشیمی استخراج و بررسي مشخصات آنزيم تايروزيناز بادام زميني شمال ايران   استاد مشاور
18 مریم نجف زاده شهريور  1389باغبانی- میوه کاری مقایسه تغییرات مقاومتی برخی گونه های مرکبات در حضور ترکیبات پایدار کننده   استاد مشاور
17 مریم نظری شهريور  1390باغبانی- فیزیولوژی مقایسه تغییرات فعالیت آنزیم¬های آنتی¬اکسیدانی برخی گونه¬های مرکبات، جهت تعیین¬میزان مقاومت آنها در مقابل دماهای مختلف فصول   استاد مشاور
16 آرزو تعللی اسفند  1392فیزیولوژی گیاهی مطالعه اکوفیزیولوژیکی و آنزیمی گیاه Michauxia laevigata بومی زنجان از خانواده Campanulaceae در دو مرحله رویشی و زایشی    استاد راهنما
15 مینا رونقی تير  1393بیوفیزیک بررسی ایجاد پیوند دی سولفیدی در ساختار و عملکرد فتوپروتئین نمیوپسین   استاد راهنما
14 فریبا غفاری اسفند  1392محیط زیست مطالعه عملکردی ژن متالوتیونین مهندسی شده در زیست پالایی فلزات روی و کادمیوم   استاد راهنما
13 جبرائیل زارعی اسفند  1392بیوتکنولوژی انتقال ژن سنتتيك برازئين و بررسي آن در باكتري اشيرشياكلي   استاد راهنما
12 زینب طاهری بهمن  1393فیزیولوژی گیاهی تاثیر تنش شوری بر برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی Anchusa italica   استاد راهنما
11 پریسا قنواتیان شهريور  1394بیوشیمی بررسی نقش موقعیت باقیمانده A19 در ساختار و عملکرد پروتئین شیرین کننده برازئین   استاد راهنما
10 سمیرا دویران شهريور  1394بیوشیمی بهینه سازی بیان و مطالعه ساختاری پروتئین متالوتیونین در حضور غلظت های مختلف سرب   استاد راهنما
9 فاطمه احمد زاده خرداد  1394بیوشیمی مهندسی فتوپروتئین نمیوپسین به منظور بهبود عملکرد و ویژگی   استاد راهنما
8 لیلا کرم زاده خرداد  1394فیزیولوژی گیاهی مطالعه اكوفيزيولوژيكي و بيوشيميايي گياه Ferula gummosa از خانواده Umbelliferae    استاد راهنما
7 محبوبه برزولی تير  1394فیزیولوژی گیاهی اثر تنش كم آبي بر ويژگي هاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي گياه ترخون(Artemisia dracunculus)   استاد راهنما
6 ندا علی اکبری مهر  1394بیوشیمی بررسي خواص بيوشيمايي آنزيم سیکلو دکستریناز يك باكتري گرما دوست جداشده از چشمه ي آب گرم   استاد راهنما
5 سیده طیبه موسوی بهمن  1394بیوشیمی بررسي عملكرد مولكولي و بيوشيميايي آنزيم هيدروژناز در جلبك سبز Chlorella   استاد راهنما
4 سیده شهربانو جعفری شهريور  1394بیوشیمی بررسي نقش موقعيت باقيمانده 9 Gul درساختار و عملكرد پروتئين شيرين كننده برزائين   استاد راهنما
3 شیما کرمی شهريور  1394بیوتکنولوژی سنتز مصنوعي ژن بر ازئين و انتقال آن به وكتور گياهي PBI 121    استاد راهنما
2 معصومه شمسی آذر  1394بیوشمی اثر جهش Leu678 بر ساختار و عملكرد آنزيم كندرو ئيتيناز ABCI   استاد راهنما
1 نسرین بوذری بهمن  1393فیزیک بررسي تجربي خواص ضد باكتري اكسيد گرافين   استاد مشاور