خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22537   بروزرسانی: 12-12-1398

Vahab Jafarian

شرکت در کارگاههای آموزشی

 

 

1) مدرس کارگاه کشوری مبانی تئوری و عملی الکتروفورز  پروتئین  در مرکز آموزش عالی میرزا کوچک.

2) مدرس کارگاه عملی FPLC در سیزدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران.

3) مدرس کارگاه عملی آشنایی با طراحی پرایمر و PCR

4) کارگاه آموزشی استخراج پلاسمید- دانشگاه گیلان.

5) تشخيص هليوباكترپيلوري- دانشگاه شاهد.

6)  کارگاه آموزشی همسانه سازی ژن- مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کرج.

7) کارگاه آموزشی تجاری سازی ایده ها و طرح های تحقیقاتی- بنیاد ملی نخبگان زنجان. 

8) آموزش نرم افزار R آشنایی و مقدماتی- دانشگاه زنجان.

9)  آنالیز داده های میکرو اری.