خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18791   بروزرسانی: 04-04-1398

Vahab Jafarian

شرکت در کارگاههای آموزشی

 

 

1) مدرس کارگاه کشوری مبانی تئوری و عملی الکتروفورز  پروتئین  در مرکز آموزش عالی میرزا کوچک.

2) مدرس کارگاه عملی FPLC در سیزدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران.

3) کارگاه آموزشی استخراج پلاسمید- دانشگاه گیلان.

4) تشخيص هليوباكترپيلوري- دانشگاه شاهد.

5)  کارگاه آموزشی همسانه سازی ژن- مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کرج.

6) کارگاه آموزشی تجاری سازی ایده ها و طرح های تحقیقاتی- بنیاد ملی نخبگان زنجان. 

7) آموزش نرم افزار R آشنایی و مقدماتی- دانشگاه زنجان.

8)  آنالیز داده های میکرو اری.