خانه :: اساتید :: اخبار
دومین همایش معماری فضاهای دانشگاهی
مهرماه 1398- دانشگاه یزد (26-4-1398) ادامه خبر
تودیع و معارفه ریاست دانشکده مهندسی و انتصابات
برگزاری مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشکده مهندسی و انتصابات صورت گرفته در روزهای اخیر (24-4-1398) ادامه خبر
هم اندیشی دانشگاه و دولت در شرایط تحریم
یکی از مهم ترین رویدادهای سالانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می گردد (15-4-1398) ادامه خبر