خانه :: اساتید :: اخبار
آیین هفته ملی پژوهش و فناوری
23 لغایت 29 آذرماه 1398 (19-9-1398) ادامه خبر
دانشگاه زنجان در جایگاه نخست ملی گرین متریک
در سیاهه گرین متریک دانشگاه زنجان صاحب جایگاه نخست ملی و جایگاه ۴۸ جهانی گردید (18-9-1398) ادامه خبر
انتصابات صورت گرفته
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصاب تعدادی از مدیران گروه ها انجام شد (17-9-1398) ادامه خبر