خانه :: اساتید :: اخبار
آیین هفته ملی پژوهش و فناوری
23 لغایت 29 آذرماه 1398 (19-9-1398) ادامه خبر
دانشگاه زنجان در جایگاه نخست ملی گرین متریک
در سیاهه گرین متریک دانشگاه زنجان صاحب جایگاه نخست ملی و جایگاه ۴۸ جهانی گردید (18-9-1398) ادامه خبر
انتصابات صورت گرفته
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصاب تعدادی از مدیران گروه ها انجام شد (17-9-1398) ادامه خبر
گزارش تصویری --> سال 1397
 تعداد بازدید: 43880  
گزارش تصویری --> سال 1395
 تعداد بازدید: 43495  
گزارش تصویری --> سال 1396
 تعداد بازدید: 31621  
گزارش تصویری --> سال 1394
 تعداد بازدید: 30735  
گزارش تصویری --> سال 1398
 تعداد بازدید: 20253  
گزارش تصویری --> سال 1398
 تاریخ بروز رسانی: 13-9-1398  
گزارش تصویری --> سال 1397
 تاریخ بروز رسانی: 27-12-1397  
گزارش تصویری --> سال 1396
 تاریخ بروز رسانی: 21-12-1396  
گزارش تصویری --> سال 1395
 تاریخ بروز رسانی: 18-12-1395  
گزارش تصویری --> سال 1394
 تاریخ بروز رسانی: 26-12-1394