خانه :: اساتید :: اخبار
تبریک به آقای دکتر وهب جعفریان
پیام تبریک مدیریت، اعضا هیات علمی و کارکنان پژوهشکده به جهت انتخاب در میان اساتید تراز انقلاب اسلامی (3-4-1398) ادامه خبر
عرضه گیاه دارویی نعناع فلفلی
عرضه گیاه دارویی نعناع فلفلی تازه - چین بهاره (26-3-1398) ادامه خبر
بازدید همکاران هیات علمی گروه محیط زیست دانشکده علوم
بازدید همکاران هیات علمی گروه محیط زیست دانشکده علوم از بخشهای مختلف پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی (22-3-1398) ادامه خبر
فراخوان دریافت مقالات تخصصی
فراخوان دریافت مقالات تخصصی جهت انتشار در مجله علمی _ تخصصی زیست فناوری گیاهان دارویی. (20-3-1398) ادامه خبر