خانه :: اساتید :: اخبار
قابل توجه اساتید گرامی و دانشجویان محترم
در خصوص یخچالها و فریزر های پژوهشکده خصوصاً 80- (7-5-1396) ادامه خبر
مرکز آموزشی و پژوهشی دانشگاه در شهرستان طارم
بازدید از روند عمرانی مرکز آموزشی و پژوهشی دانشگاه در شهرستان طارم (24-2-1396) ادامه خبر
پژوهشکده فن آوری های نوبن زیستی برگزار می نماید.
پژوهشکده فن آوری های نوبن زیستی اقدام به برگزاری ی یک دوره کارگاه عملی مبانی Real time PCR می نماید. (16-1-1396) ادامه خبر
پژوهشکده فن آوری های نوبن زیستی برگزار می نماید.
پژوهشکده فن آوری های نوبن زیستی اقدام به برگزاری ی یک دوره آنالیز داده های ترنسکریپتوم می نماید. (16-1-1396) ادامه خبر


ارتباط با ما
 تعداد بازدید: 1764  
مدیریت
 تعداد بازدید: 1650  
گروه های پژوهشی --> گروه بیو تکنولوژی --> مدیریت
 تعداد بازدید: 1489  
گروه های پژوهشی --> گروه بیو انفورماتیک
 تعداد بازدید: 1155  
خدمات تخصصی
 تعداد بازدید: 974