خانه :: اساتید :: اخبار
پژوهشکده فن آوری های نوبن زیستی برگزار می نماید.
پژوهشکده فن آوری های نوبن زیستی اقدام به برگزاری کارگاه تخصصی آموزش تفسیر الگوهای XRD می نماید. (14-8-1396) ادامه خبر
پژوهشکده فن آوری های نوبن زیستی برگزار می نماید.
پژوهشکده فن آوری های نوبن زیستی اقدام به برگزاری کارگاه تخصصی آموزش تفسیر الگوهای XRD می نماید. (10-8-1396) ادامه خبر
پژوهشکده فن آوری های نوبن زیستی برگزار می نماید.
پژوهشکده فن آوری های نوبن زیستی اقدام به برگزاری دوره آموزشی بیوانفورماتیک کاربردی ، مدلسازی کلونیک می نماید. (25-7-1396) ادامه خبر
پژوهشکده فن آوری های نوبن زیستی برگزار می نماید.
پژوهشکده فن آوری های نوبن زیستی اقدام به برگزاری کارگاه تخصصی آموزش تفسیر الگوهای XRD می نماید. (24-7-1396) ادامه خبر


ارتباط با ما
 تعداد بازدید: 1935  
مدیریت
 تعداد بازدید: 1811  
گروه های پژوهشی --> گروه بیو تکنولوژی --> مدیریت
 تعداد بازدید: 1662  
گروه های پژوهشی --> گروه بیو انفورماتیک
 تعداد بازدید: 1294  
خدمات تخصصی
 تعداد بازدید: 1113  

آرشیو ماهانه اخبار

  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

دسته بندي موضوعي مطالب