خانه :: اساتید :: اخبار
گزارش از واریته Tuber aestivum var. uncinatum
اولین گزارش از واریته Tuber aestivum var. uncinatum ( از خانواده قارچهای دنبلان جنگلی (27-1-1397) ادامه خبر
پژوهشکده فناوری های نوین زیستی برگزار می کند
کارگاه آموزشی نرم افزار End notex7 ، زمان: 4 اردیبهشت، ساعت 15:30 (27-1-1397) ادامه خبر
پژوهشکده فناوری های نوین زیستی برگزار می کند
کارگاه تئوری و عملی مطالعه پویش کل اپیژنومی ، زمان: 19 اردیبهشت ساغت 18 (27-1-1397) ادامه خبر
برگزاری نمایشگاه گیاهان دارویی مهم استان
برگزاری نمایشگاه گیاهان دارویی مهم استان ویژه چهارمین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین (20-12-1396) ادامه خبر