خانه :: اساتید :: اخبار
پژوهشکده فناوری های نوین زیستی برگزار می کند
تمدیدمهلت ارسال مقالات اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران، زمان: 97/6/5 (5-3-1397) ادامه خبر
دستاوردها --> پایان نامه ها
 تاریخ بروز رسانی: 10-2-1397  
گروه های پژوهشی --> گروه علوم زراعی --> مدیریت
 تاریخ بروز رسانی: 10-2-1397  
مرکز آموزشی و پژوهشی طارم
 تاریخ بروز رسانی: 13-12-1396  
ارتباط با ما
 تعداد بازدید: 2780  
گروه های پژوهشی --> گروه بیو تکنولوژی --> مدیریت
 تعداد بازدید: 2401  
مدیریت
 تعداد بازدید: 2394