خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 24-2-1397
کنترل غیر خطی

معرفی

کنترل غیر خطی یکی از زمینه‌های مهندسی کنترل است که با سیستم های ثابت یا متغیر با زمان ارتباط دارد. تحلیل‌ پایداری و روش های طراحی بسیاری برای سامانه های غیرخطی ارائه شده استبه طوری که روش های کنترل خطی را نمی‌توان به صورت مستقیم به این دسته از سیستم ها اعمال کرد. موضوع اصلی کنترل غیر خطی آن است که به چه ترتیب می‌توان روش های کنترل خطی  و غیر خطی را در مورد سیستم‌های غیر خطی به کار برد. همچنین از روش‌های کنترلی جدیدی می‌توان استفاده کرد که با تحلیل خطی نمی‌توان به آنها رسید. کنترل کننده های غیر خطی ویژگی‌های جالب تری نسبت به کنترل کننده های خطی دارند ؛ مانند افزایش سرعت، کاهش انرژی و نیز کابرد ساده تر آنها. اما کنترل کننده های غیر خطی نیازمند تحلیل‌های ریاضی پیچیده تری هستند.


 خواص دینامیک غیرخطی:

 1. عدم پیروی از اصل انطباق(خطی بودن و همگن بودن) .
 2. دارا بودن چندین نقطه تعادل مجزا.
 3. بروز خواصی مانند:چرخه حدی,انشعاب یا آشوب .
 4. امکان عدم وجود پاسخ سیستم های غیر خطی در تمام زمان ها.

  روش های کنترل غیر خطی

 1. روش تابع تعریف
 2. روش صفحه ی فاز
 3. تحلیل پایداری لیاپونوف
 4. روش اختلال تکینه
 5. روش پوپوف
 6. نظریه مانیفولد مرکزی
 7. روش بهره کوچک
 8. روش کنترل حالت لغزشی
 9. روش کنترل بازگشت به عقب
 10. روش خطی سازی فیدبک

 

 

بازدید امروز: 4