خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 16-6-1397
سيستم کنترل تعليق مغناطيسی

هدف از انجام این پروژه طراحی و ساخت سیستمی است که بتوان به وسیله آن یک جسم آهنی را با استفاده از نیروی مغناطیسی در فضا به حالت تعلیق در بیاوریم.

این پروژه و اساس ساختار و طراحی آن در سیستم های بسیار وسیع تر نظیر قطارهای تعلیق مغناطیسی که همواره دارای سرعت و راندمان بالا بوده اند و توسط کشورهای صنعتی دنیا نظیر چین و آلمان در حال توسعه هستند نمود پیدا کرده و مورد استفاده و بهره برداری قرار گرفته است. همچنین به دلیل اینکه دنیای امروز با محدودیت های انرژی های تجدید ناپذیر روبرو است ،استفاده این سیستم از انرژی الکتریکی که یک انرژی تجدید پذیر محسوب می شود از مهم ترین مزیت این سیستم به شمار می آید.

امید است که توجه به این ساختار و سیستم در جهان امروز بیشتر شده تا بتوان به وسیله آن خدمات و امکانات بیشتری جهت رفاه انسان ها همانند آن چه که بیان شد به ارمغان آورد.

 

بازدید امروز: 2