خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 6-3-1397
تیم پژوهشی

 صالح مبین

 سرپرست آزمایشگاه

تلفن: 02433054219

پست الکترونیکی: Mobayen@znu.ac.ir

 

سارا حمدی

علایق پژوهشی: طراحی و ساخت و کنترل سامانه دینامیکی میراساز جرم و فنر

  

پست الکترونیکی: Sara.hamdi253@yahoo.com

رزومه : 

 

نهال ایلیایی

علایق پژوهشی: طراحی و ساخت و کنترل سامانه دینامیکی میراساز جرم و فنر

 

پست الکترونیکی: Nahaliliaee1996@gmail.com

رزومه : 

 

سعید امیرخانی

علایق پژوهشی: طراحی و ساخت و کنترل سامانه دینامیکی میراساز جرم و فنر

  

پست الکترونیکی: Amirkhani_saeed@yahoo.com

رزومه : 

 

ارسلان محقق

علایق پژوهشی: طراحی و ساخت و کنترل سامانه تعلیق مغناطیسی

  

پست الکترونیکی: Arsalan.mohaghegh@gmail.com

رزومه : 

 

علیرضا فغفوری

علایق پژوهشی: طراحی و ساخت و کنترل سامانه كنترل گلوله و ميله 

  

پست الکترونیکی: Sara.hamdi253@yahoo.com

رزومه : 

 

بهروز واثقی

علایق پژوهشی: کنترل آشوب و شبکه های مخابراتی بیسیم

  

پست الکترونیکی: behrouz.vaseghi@gmail.com

رزومه : 

 

مریم جعفری

علایق پژوهشی: کنترل مقاوم و کنترل حالت لغزشی مرتبه دوم

  

پست الکترونیکی: Jafari-maryam@yahoo.com

رزومه : 

 

محمد جواد گلچین

علایق پژوهشی: ---

  

پست الکترونیکی: ---

رزومه : 

 

مسعود حجرمانی

علایق پژوهشی: ---

  

 

پست الکترونیکی: ---

رزومه : 

 

آرزو ریحانی

علایق پژوهشی: ---

  

 

پست الکترونیکی: ---

رزومه : 

 

ارشیا مدیری

علایق پژوهشی: ---

 

  

پست الکترونیکی: ---

رزومه : 

 

داریوش محبی

علایق پژوهشی: ---

  

 

پست الکترونیکی: ---

رزومه : 

 

سهیلا مصطفوی

علایق پژوهشی: ---

 

  

پست الکترونیکی: ---

رزومه : 

 

سهمیه رسولی نسب

علایق پژوهشی: ---

 

  

پست الکترونیکی: ---

رزومه : 

 

مسعود صمدی صوفی

علایق پژوهشی: ---

 

  

پست الکترونیکی: ---

رزومه : 

 

رحمان حاج محمدی

علایق پژوهشی: ---

 

  

پست الکترونیکی: ---

رزومه : 

   

 

بازدید امروز: 3