خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:37176   بروزرسانی: 26-08-1402

Hossein Asakereh

عنوان کتاب: ریاضیات مقدماتی برای جغرافیا
چکيده

 در کتاب ریاضیات مقدماتی برای جغرافیا تلاش شده است مباحث مقدماتی و در عین حال اساسی ریاضیات ارائه شود. اين كتاب ضمن ایجاد و افزایش مهارت‌های ریاضی، امکان کاربرد مباحث مذكور را در دانش جغرافیا مهیا می‌سازد. به همين منظور، در پایان هر فصل نمونه‌هایی از به كارگيري رياضي در جغرافیا عرضه شده است.