خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:38792   بروزرسانی: 03-02-1403

Hossein Asakereh

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
ریاضیات مقدماتی برای جغرافیا (چاپ دوم)   تالیفانتشارات سمت حسین عساکره تير 1402 
مبانی اقلیم شناسی آماری (ویراست دوم با تجدید نظر کلی)   تالیفدانشگاه زنجان حسین عساکره فروردين 1401 
مبانی پژوهش در آب و هواشناسی   تالیفدانشگاه زنجان حسین عساکره تير 1396 
ریاضیات مقدماتی برای جغرافیا 
[  خلاصه کتاب] 
تالیفانتشارات سمت حسین عساکره خرداد 1395 
مباني جغرافياي زيستي (ويراست دوم با تجديد نظر كلي)   تالیفدانشكاه زنجان حسين عساكره بهمن 1394 
نمایش و پردازش داده های جوی   تالیفدانشگاه اصفهان سید ابوالفضل مسعودیان ، حسین عساکره، بختیار محمدی و امیر حسین حلبیان خرداد 1391 
مبانی اقلیم شناسی آماری   تالیفدانشگاه زنجان دکتر حسین عساکره شهريور 1390 
تغییر اقلیم   تالیفدانشگاه زنجان دکتر حسین عساکره دي 1386 
مبانی جغرافیای زیستی   تالیفدانشگاه زنجان دکتر حسین عساکره دي 1384