خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:39647   بروزرسانی: 18-04-1403

Hossein Asakereh
حسین عساکره
استاد

پست الکترونيکی
asakereh@znu.ac.ir      asakereh1@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/asakereh-hossein

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4117

فکس
   +98 (0) 24 3228 3201

آدرس 
دانشگاه زنجان - کیلومتر5 جاده تبریز - گروه جغرافیا-ص پ 313

 

 آری ، آری زندگی زیباست.

زندگی آتش گهی دیرنده پابرجاست.

گربیفروزیش ، رقص شعله اش در هر کران پیداست.

ورنه ، خاموش است و خاموشی گناه ماست.

 

****************************************************************************** 

حکمت انسانی از عصمت فرشتگان بالاتر است؛ زیرا عصمت طاقت خطا ندارد اما حکمت حاصل تجربه خطاهاست.

 

*****************************************************************************

 

 

ما را نمي توان يافت، بيرون از اين دو عبرت

يا ناقص الكماليم، يا كامل القصوريم!