خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:38705   بروزرسانی: 03-02-1403

Hossein Asakereh

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. نظریه ها و روش های تحقیق در اقلیم شناسی2. آب و هواشناسي دینامیک3. تغييرات آب و هوايي4. اقلیم شناسی آماری