خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:38705   بروزرسانی: 03-02-1403

Hossein Asakereh

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

استاد نمونه دانشکده علوم انسانی در سال 1383

پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان درسال 1384

پژوهشگر برتر دانشگاه زنجان درسال 1386

پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی در سال 1392 

پژوهشگر برگزیده دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان زنجان در سال 96