خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23863   بروزرسانی: 20-02-1395

Vahideh Alipoor

Publications in Journals

National18.  وحیده علی پور
عوامل موثر در خلق دانش
عوامل موثر در خلق دانش
مجله دفاع ملی (1385صفحه 15. 
National17.  وحیده علی پور
شرایط و فرایند مورد نیاز برای شراکت های راهبردی بین المللی
شرایط و فرایند مورد نیاز برای شراکت های راهبردی بین المللی
مجله علمی پژوهشی دانشگاه تهران (1389صفحه 15. 
National-ISC16.  وحیده علی پور
شكل گيري دانش در همكاريهاي بين المللي مطالعه موردي ايران خودرو
شكل گيري دانش در همكاريهاي بين المللي مطالعه موردي ايران خودرو
مجله علمی پژوهشی مدیریت دولتی دانشگاه تهران (1388صفحه 15. 
National-ISC15.  وحیده علی پور
عوامل موثر بر فرایند یادگیری سازمانی در همکاریهای مشترک بین المللی
عوامل موثر بر فرایند یادگیری سازمانی در همکاریهای مشترک بین المللی
مجله علمی پژوهشی مدیریت دولتی دانشگاه تهران (1388صفحه 15. 
National-ISC14.  وحیده علی پور
معنويت و رهبري
معنويت و رهبري
مجله علمی پژوهشی مدیریت صنعتی دانشگاه علامه (1387صفحه 15. 
National13.  وحیده علی پور
رويكرد سيستمي به نظام ملي نوآوري
رويكرد سيستمي به نظام ملي نوآوري
مجله علمي و ترويجي رهيافت (1386صفحه 15. 
National12.  وحیده علی پور
رويكردها و كاركردهاي نظام ملي نوآوري
رويكردها و كاركردهاي نظام ملي نوآوري
مجله علمي و ترويجي رهيافت (1386صفحه 15. 
National11.  وحیده علی پور
ارزیابی اخلاقی تکنولوژی
ارزیابی اخلاقی تکنولوژی
مجله تخصصی (1386صفحه 15. 
National-ISC10.  وحیده علی پور
مدیریت مشتری مداری.CRM
مدیریت مشتری مداری.CRM
مجله بازاریابی (1385صفحه 15. 
National-ISC9.  وحیده علی پور
چشم انداز فرصت، ابزاری برای پیش بینی روند تکنولوژی در شرکتهای کوچک و متوسط
چشم انداز فرصت، ابزاری برای پیش بینی روند تکنولوژی در شرکتهای کوچک و متوسط
مجله بازاریابی (1385صفحه 15. 
National8.  وحیده علی پور
تاثير روندهاي تكنولوژيكي در بخش دفاعي» در بخش آينده نگاري تكنولوژي دفاعي
تاثير روندهاي تكنولوژيكي در بخش دفاعي» در بخش آينده نگاري تكنولوژي دفاعي
- (1386صفحه 15. 
National7.  وحیده علی پور
چارچوبي براي تحليل اثر فناوري بر زمينه هاي آينده
چارچوبي براي تحليل اثر فناوري بر زمينه هاي آينده
- (1386) . 
National6.  وحیده علی پور
استراتژيهاي نوآوري انگلستان در بخش دفاعي
استراتژيهاي نوآوري انگلستان در بخش دفاعي
- (1386) . 
National5.  وحیده علی پور
مديريت دانش در بخش دفاعي» در بخش آينده نگاري تكنولوژي دفاعي
مديريت دانش در بخش دفاعي» در بخش آينده نگاري تكنولوژي دفاعي
- (1386صفحه 15. 
National-ISC4.  رضا پیرایش وحیده علی پور
بررسی رابطه بین هوش رقابتی و اثر بخشی استراتژی های بازاریابی در بین بانک های دولتی و خصوصی استان زنجان
r
مديريت بازرگاني (دانش مديريت سابق) -دانشگاه تهران (1391صفحه 15. 
National-ISC3.  محمد باشکوه، وحیده علی پور
نقش ارتباطات در هماهنگی کانال های توزیع چند گانه در صنعت الکترونیک
r
مدیریت فناوری اطلاعات (1391صفحه 15. 
National-ISC2.  وحیده علیپور ،پرویز احمدی سید حمیدخدادادحسینی اصغر مشبکی
عوامل مؤثر در حفظ همكاري عرضه كننده - توزيع كننده در زنجيرة توزيع از ديدگاه عرضه كنندگان
Influential factors on supplier-distributor partnership maintenance in distribution chain from the supplier’s landscape
مدیریت بازرگانی 422811868189 (1392صفحه 15. 
National-ISC1.  محمد باشکوه، وحیده علی پور،
هماهنگی کانال توزیع چندگانه و تأثیر آن بر عملکرد عرضه‎کنندگان در صنعت الکترونیک با رویکرد نظریۀ مبادلۀ اجتماعی
The Coordination of multi channels of distribution and effects on suppliers performance in electronic industry with the social exchange approach
مديريت دولتي (دانش مديريت سابق) - دانشگاه تهران -- 4228-1868177 (1392صفحه 15. 


Presentations in Seminars & Congress


International 17.  وحیده علی پور رضا پیرایش پریناز پژوهان
بررسی اثر تصویر احساسی کشور مبدا و پیوندهای مرتبط با برند بر قصد خرید
کنفرانس بین المللی حسابداری مدیریت
30 مهر 1394.  
National 16.  وحیده علی پور سحر ژاله خجسته
بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه زنجان
همایش ملی سبک زندگی  نظم و امنیت
31 ارديبهشت 1394.  
National 15.  وحیده علی پور زینب امیر پور
رابطه سرمایه اجتماعی وسبک زندگی با نظم وامنیت
همایش ملی سبک زندگی  نظم و امنیت
31 ارديبهشت 1394.  
National 14.  وحیده علی پور رقیه نوری
نقش امربه معروف و نهی از منکر در امنیت اجتماعی
همایش ملی سبک زندگی  نظم و امنیت
31 ارديبهشت 1394.  
National 13.  وحیده علی پور زیبا انگوتی
دینداری و رابطه ی آن بر احساس امنیت
همایش ملی سبک زندگی  نظم و امنیت
31 ارديبهشت 1395.  
National 12.  وحیده علی پور زینب رسولی
بررسی نظری رابطه اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی و نظم و امنیت
همایش ملی سبک زندگی  نظم و امنیت
31 ارديبهشت 1394.  
National 11.  وحیده علی پور پریناز پژوهان راد
بررسی نقش پلیس در ایجاد امنیت عمومی و ارتقاء سرمایه ی اجتماعی در شهرستان زنجان
همایش ملی سبک زندگی  نظم و امنیت
31 ارديبهشت 1394.  
National 10.  وحیده علی پور، پريناز پژوهان راد، سحرناز ژاله خجسته،
تبیین مدل فرایند برندسازی داخلی در بنگاه های خدماتی ( مورد کاوی:شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس)
همایش ملی بازاریابی خدمات(با تاکید بر چالش ها و راهکارهای بازاریابی
8 ارديبهشت 1394.  
International 9.  وحیده علی پور شادی علی نقی پور
توسعه مدیریت بازاریابی در صنعت توریسم ایران
کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
20 آذر 1393.  
National 8.  وحیده علی پور قائم پناه مسعود بسطامی اصغر
بررسی و الویت بندی عوامل فرهنگی موثر در به اشتراک گذاری دانش در کارخانه سیمان کردستان
کنفرانس مدیریت در قرن 21
16 مرداد 1393.  
National 7.  وحیده علی پور شادی علینقی پور انصاری علیرضا
بررسی رابطه کارآفرینی با مدیریت محیط و مدیریت استراتژیک
همایش ملی کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
4 آبان 1393.  
International 6.  بنازاده فاطمه وحیده علی پور
عوامل موثر بر سرمایه گذاری شرکت های کوچک و متوسط (SMEs)در منطقه آزاد تجاری ارس
کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
20 آذر 1393.  
National 5.  وحیده علی پور حمید رحمانی سریاست
توانمند سازي نيروي انساني درراستاي بهبود سازماني
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
21 اسفند 1393.  
National 4.  وحیده علی پور حمید رحمانی سریاست
ارزیابی برند و اثرگذاری آن بر وفاداری و رضایت مشتریان
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
21 اسفند 1393.  
International 3.  وحیده علی پور مجید دوستی فاطمه هیجرودی
بررسی نظری کارآفرینی، مفاهیم و ضرورتهای آن
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش افرینی
1 اسفند 1393.  
National 2.  وحیده علی پور، رضا پیرایش، رضا رفسنجانی مقدم
بررسی تاثیر آموزش نیروی انسانی بر سلامت سازمانی
همایش ملی جهاد اقتصادی و ارتقاء سلامت نظام اداری
10 دي 1390.  
National 1.  رضا پیرایش، وحیده علی پور
بررسی تاثیر بکارگیری گزارشهای حسابداری مدیریت بر سلامت سازمانی و فرآیند تصمیم گیری منطقی مدیران صنایع استان کردستان
همایش ملی جهاد اقتصادی و ارتقاء سلامت نظام اداری
10 دي 1390.