خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26720   بروزرسانی: 15-06-1402

Vahideh Alipoor

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
پروژه مهندسی مجدد فرایندهای شرکت برق منطقه ای استان زنجان   مجريمهر 1394مهر  1395شرکت برق منطقه ای استان زنجان
پروژه مهندسی مجدد فرایندهای وزارت علوم   مجريفروردين 1389اسفند  1389وزارت علوم
پروژه مهندسی مجدد فرایندهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)   مجريفروردين 1388اسفند  1388ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
پروژه برنامه ریزی استراتژیک در بانک تجارت   همكارفروردين 1387اسفند  1387بانک تجارت
در پروژه ی بررسی نوآوری های اصیل و دست اول وزارت دفاع   همكارفروردين 1386اسفند  1386وزارت دفاع
بازاریابی بین المللی شرکت فولاد مبارکه    همكارفروردين 1385فروردين  1385 شرکت فولاد مبارکه
تدوین سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور    همكارفروردين 1385ارديبهشت  1385دبیرخانه شورای عالی فناوری