خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25201   بروزرسانی: 15-06-1402

Vahideh Alipoor

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد بازار2. رفتار مصرف کننده3. روش شناسی پژوهش های کیفی و امیخته4. مدیریت تبلیغات و برند 5. مدیریت رفتار سازمانی 6. بازارشناسی و مسائل بازاریابی7. سمینار در مسائل بازاریابی8. تحقیقات بازاریابی9. تئوری های مدیریت پیشرفته10. بازاریابی و مدیریت بازار 11. تحقیق در عملیات12. آمار13. بازاریابی بین الملل14. مدیریت استراتژیک15. تئوری سازمان16. بازاریابی