خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23863   بروزرسانی: 20-02-1395

Vahideh Alipoor

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. تحقیق در عملیات2. آمار3. بازاریابی بین الملل4. مدیریت استراتژیک5. تئوری سازمان6. بازاریابی