خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25203   بروزرسانی: 15-06-1402

Vahideh Alipoor

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
63 علی نعمتی آذر  1392مدیریت بررسی تاثیر میزان افزایش سرمایه بر عملکرد مالی و حجم معاملات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   استاد مشاور
62 نعمت ملکی بهمن  1393مدیریت بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بهزیستی (مطالعه موردی: سازمان بهزیستی استان زنجان)   استاد راهنما
61 مسعود قائم پناه ارديبهشت  1393مدیریت بررسی تاثیر ابزارهای تبلیغات شفاهی بر ارزش ویژه برند در بانک‌های تجاری سنندج   استاد مشاور
60 مجید قراگوزلو شهريور  1392مدیریت بررسی وضعیت صدور ضمانت نامه‌های بانکی و تاثیر آن بر سودآوری و منابع(سپرده) شعب بانک تجارت استان زنجان   استاد مشاور
59 فایزه اقایی دي  1399مدیریت بارگانی بررسي تاثیر جنسیت برند بر ارزش ويژه برند مشتري محور و وفاداري به برند در اينستاگرام با نقش میانجي تعامل مشتري با برند و عشق به برند   استاد راهنما
58 سمیه محمدی بهمن  1399مدیریت بارگانی بررسي تاثیر جذابیت برند كارفرما بر ارائه درخواست شغل به سازمان با نقش میانجي علاقه به سازمان و اعتبار سازمان   استاد راهنما
57 غزل گلشن بهمن  1399مدیریت بارگانی بررسي تاثیر خدمات الكترونیكي و فاكتورھاي تجربه و ريسك بر تبلیغات الكترونیك ي شفاھي با نقش میانجي اعتماد) مورد مطالعه: خريداران اينترنتي كرج/تهران از سايت علي بابا    استاد راهنما
56 امیر محرمی بهمن  1399مدیریت بارگانی تاثیر آمیزه ترفیع مبتني بر اينترنت اشیا بر میزان خريد با نقش میانجي نگرش مشتري و اعتماد مشتري و نقش تعديلي تحصیلات و سن   استاد راهنما
55 خدیجه سقایی اسفند  1399مدیریت بارگانی تدوين و اولويت بندي استراتژي ھا بر اساس مدل SWOTو QSPMدر فروشگاه ھاي زنجیره اي رفاه استان زنجان   استاد مشاور
54 نغمه گمار شهريور  1400مدیریت بارگانی بررسي تاثیر نگرش نسبت به خريد آنلاين ،بر انجام خريد آنلاين با نقش میانجي اعتمادوبازاريابی شفاھي الكترونیكي درمیان جامعه بانوان با تحصیلات دانشگاھي استان زنجان   استاد راهنما
53 شیوا سلطانی عمیدآبادی شهريور  1400مدیریت بارگانی بررسي تأثیر مسئولیت پذيري اجتماعي شركت بر قصد رفتاري مشتري و شھرت شركت با متغیر ھاي میانجي ارزش ويژه برند و تعامل در شبكه ھاي اجتماعي   استاد راهنما
52 مینا پورحسین روشن مهر  1400مدیریت بارگانی بررسي تاثیر فعالیتھاي بازاريابي رسانه ھاي اجتماعي بر قصد خريد با نقش میانجي ارزش ويژه برند بر تعامل مصرف كننده در بین مشتريان فروشگاه اينترنتي مديسه   استاد راهنما
51 فرزانه ایوبی شهريور  1400مدیریت بارگانی بررسی تأثیر ابعاد تصویر برند مقصد بر درگیری ذهنی گردشگر با برند مقصد با نقش میانجی همرنگی با خود ایده آل و درگیری پایدار با فرهنگ مقصد (مورد مطالعه: مقصد گردشگری کیش)   استاد راهنما
50 حسنیه احمدی تير  1400مدیریت بارگانی بررسی تاثیر تصوير برند بر وفاداري به برند با نقش میانجي ارزش ويژه برند مورد مطالعه: مشتريان تحصیلكرده ٢٠ تا 60سال در شهرزنجان   استاد راهنما
49 باقر بیگدلی شهريور  1400مدیریت بارگانی بررسي تأثیر اقدامات پیشبرد فروش بر عملكرد شركت با نقش میانجي تصوير برند در مشتريان شركت اسنوا در شهر زنجان   استاد مشاور
48 فرانک باقری شهريور  1400مدیریت بارگانی تاثیر خودكارآمدي كارآفريني و تشخیص فرصت بر قصد كارآفريني با نقش میانجي نگرش نسبت به كارآفريني )مورد مطالعه: دانشجويان دانشكده ھاي علوم پايه و كشاورزي دانشگاه زنجان   استاد مشاور
47 حامد خوش ایین شهريور  1400مدیریت بارگانی بررسي و تبیین تاثیر ادراك كاربران از فعالیت ھاي بازاريابي مجازي بر قصد خريد مشتريان شركت دي جي كالا يا میانجي گري نفوذ اجتماعي و تعديل گري اعتماد پلتفرم   استاد مشاور
46 امیر حسین حنفی مهر  1400مدیریت بارگانی بررسي تاثیر ويژگي ھاي اينفلوئنسرھا بر قصد خريدمشتريان با نقش میانجي شخصیت ادراك شده از اینفلوئنسرها   استاد راهنما
45 سکینه میرزایی کوخالو مهر  1400مدیریت بارگانی بررسی تاثیر شفافیت و اطلاعات بسته بندی بر قصد خرید مصرف کننده : نقش میانجی درگیری ذهنی   استاد مشاور
44 سجاد فتحی شهريور  1396مدیریت بارگانی بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند در وفاداری مشتریان با نقش میانجی کیفیت خدمات مخابرات استان زنجان   استاد مشاور
43 نازیلا کلانتری شهريور  1396مدیریت بارگانی آسیب شناسی عدم استقبال ازخدمات سامانه های پرداختی ازقبیل تلفن همراه و ثابت در حوزه مخابرات استان زنجان   استاد مشاور
42 حدیثه پازوکی بهمن  1398مدیریت بارگانی تاثیر هوش فرهنگی بر استراتژی های مدیریت تعارض با نقش میانجی ارتباطات درون سازمانی در دانشگاه زنجان   استاد مشاور
41 وحید امیری شهريور  1397مدیریت بارگانی تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمانی و استراتژی های رقابتی بر عملکرد سازمانی ادراک شده با نقش میانجی نوآوری سازمانی   استاد مشاور
40 احسان تیماسی آبان  1399مدیریت بارگانی شناسایی و اولویتبندی استراتژیهای شرکت ایران تراتسفو   استاد مشاور
39 یسنا تقی زاده دي  1399مدیریت بارگانی بررسی ابعاد نگرش نسبت به مواد غذایی ارگانیک بر رفتار خرید مصرف کننده   استاد مشاور
38 محمدحسین حیدری دي  1399مدیریت بارگانی تاثیر ارتباطات و ارزش ویژه برند و هویت برند بر وفاداری تعاملی در کسب و کار ها با عامل میانجی اعتماد به طرف تجاری(در شرکت های شهرک صنعتی زنجان)   استاد راهنما
37 سلمان عزیزیان دي  1398مدیریت بارگانی تحلیل استراتژی های توسعه کسب و کارهای کوچک محلی شهرستان بیجار   استاد مشاور
36 محدثه یاوری مهر  1398مدیریت بارگانی تاثیر رویکرد کارآفرینانه و بازارگرایی بر عملکرد برند با نقش میانجی استراتژی های جایگاه یابی و ظرفیت تجاری سازی نوآوری(مورد مطالعه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)   استاد راهنما
35 سعیده فروغی بهمن  1398مدیریت بارگانی بررسی ارتباط بین راحتی و قصد خرید مجدد آنلاین به واسطه ارزش درک شده و تجربه خرید(مورد مطالعه خریداران اینترنتی از سایت دیجی استایل)   استاد راهنما
34 تینا اورزمانی بهمن  1398مدیریت بارگانی بررسی تاثیر جهت گیری بازاریابی سبز استراتژیک و جهت گیری بازاریابی سبز داخلی بر مزیت رقابتی )مطالعه موردی: شرکت های واقع در شهرک صنعتی شهرستان زنجان   استاد راهنما
33 بهناز خدایی بهمن  1398مدیریت بارگانی بررسی تاثیر فعالیت های رسانه های اجتماعی روی تبلیغات شفاهی الکترونیکی با نقش میانجی بازاریابی رابطه مند( مورد مطالعه : خریداران اینترنتی از جوراب السوان و زیر مجموعه های آن )   استاد راهنما
32 عاطفه مهری بازقلعه آذر  1398مدیریت بارگانی بررسی تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر عملکرد مدیریت روابط با مشتری در کسب و کارهای کوچک و استخراج استراتژی رسانه های اجتماعی آن ها   استاد راهنما
31 سیده مرضیه موسوی مهر  1397مدیریت بارگانی بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی اجتماعی بر سلامت عمومی با تاکید بر نقش میانجی اعتماد   استاد راهنما
30 سامره صادقی دهبنه مهر  1395مدیریت بارگانی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکت های خصوصی سازی شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393-1380   استاد مشاور
29 زینب رسولی ارديبهشت  1396مدیریت بارگانی بررسی مقایسه ای ارتباط بین ارزش شرکت و ریسک سیستماتیک در بین شرکت های صنایع سیمان و خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   استاد مشاور
28 مائده قربانیان ذوالبین مهر  1395مدیریت بارگانی بررسی تاثیر شخصیت برند بر قصد خرید کالاهای تقلبی در صنایع لوازم ارایشی و بهداشتی (مورد مطالعه : استان های اذربایجان شرقی و تهران و زنجان)   استاد راهنما
27 زینب امیرپورگیاشی مهر  1395مدیریت بارگانی بررسی عوامل موثر بر پذیرش محصول جدید از دیدگاه وارد کنندگان(موردمطالعه:محصولات الکترونیکی در استان تهران)   استاد راهنما
26 زیبا انگوتی گلنگدری مهر  1395مدیریت بارگانی بررسی رابطه کیفیت خدمات ارایه شده در هتل با رفتار گردشگران خارجی (مورد مطالعه گردشگران خارجی شهرهای تهران،اصفهان،یزد و کرمان)   استاد راهنما
25 محسن نیرومند مهر  1395مدیریت بارگانی بررسی تأثیر تجربه برند مقاصد گردشگری بر رفتار بازدیدکنندگان داخلی و خارجی با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت (مورد مطالعه: شهرستان های اردبیل و سرعین)   استاد راهنما
24 سیدمحمدجواد خلیلی مهر  1395مدیریت بارگانی بررسی رابطه بین بازسازی اعتماد مشتریان بر قصد خرید مجدد (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات لبنی در استان های تهران، البرز و قم)   استاد راهنما
23 علی اسمعیلی شهريور  1396مدیریت بارگانی بررسی تاثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی اسلامی بر تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش زنجان با تاکید بر نقش میانجی اعتماد   استاد راهنما
22 متینا آخسته شهريور  1396مدیریت بارگانی بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت مخابرات استان زنجان   استاد راهنما
21 مهسا احمدنژاد شهريور  1396مدیریت بارگانی عوامل موثر در تبدیل شرکت گاز استان زنجان به سازمان یادگیرنده و چگونگی عملیاتی نمودن   استاد راهنما
20 اسماعیل سلمانی جلودار شهريور  1396مدیریت بارگانی تاثیر هوش هیجانی و هوش معنوی بر یادگیری سازمانی در شرکت گاز استان زنجان   استاد راهنما
19 زهرا کرمیانی دي  1396مدیریت بارگانی بررسی ویژگی های مؤثر بر رفتار مصرف کننده در تمایل به خرید برخط در شرکت مخابرات استان زنجان   استاد راهنما
18 یوسف میرزایی شیری تير  1397مدیریت بارگانی تعیین شکاف کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی خریداری شده (مورد مطالعه : پزشکان طرف قرارداد اداره کل بیمه سلامت در شهر زنجان)   استاد راهنما
17 توحید یعقوبی زاده شهريور  1397مدیریت بارگانی تاثیر نقش امنیت شغلی واستقلال شغلی در بهره وری کار کنان (مطالعه موردی :استانداری زنجان)   استاد راهنما
16 شیوا میرزا باقری دي  1397مدیریت بارگانی بررسی تاثیر رابطه گرایی در کانال های بازاریابی و راهبرد بازاریابی بر میزان فروش شرکت مینو   استاد راهنما
15 ملیحه جعفری مهر  1397مدیریت بارگانی بررسی مقایسه‌ای تاثیر استراتژی‌ کسب‌وکار بر اثربخشی عملیات بانکی با نقش میانجی بازاریابی اینترنتی و بازاریابی رابطه‌محور درک‌شده   استاد راهنما
14 ابراهیم دوستی قواقی شهريور  1397مدیریت بارگانی تأثیر محیط داخلی و فضای فروشگاههای زنجیرهای بر رفتار خرید مشتریان   استاد راهنما
13 سیدمهدی سیدحمزه آبان  1397مدیریت بارگانی تاثیر ابعاد مدیریت هویت برند بر پیامدهای رفتاری کارکنان (مورد مطالعه شرکت شیرین عسل)   استاد راهنما
12 الهام عابدینی شهريور  1397مدیریت بارگانی ر   استاد راهنما
11 اشکان انصاری بهمن  1396مدیریت بارگانی بررسی مقایسه ای ارزش ویژه برند بر سود اوری در صنعت بانکداری و بیمه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   استاد مشاور
10 سعید اقاجانلو بهمن  1397مدیریت بارگانی طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران در سازمانهای دولتی استان زنجان با تاکید بر نقش ارزشهای اسلامی   استاد مشاور
9 سهیلا عبدالهی آبان  1397مدیریت بارگانی بررسی تاثیر دانش و نگرش مصرف کنندگان نسبت به کالاهای سبز بر قصد خرید محصول سبز   استاد مشاور
8 سعید محمدی شهريور  1397مدیریت بارگانی بررسی تاثیر رضایت مصرف کننده بر قصد استمرار استفاده از وب سایت دیجی کالا با نقش میانجی تعهد به برند وبسایت   استاد مشاور
7 فردین یخکشی بهمن  1397مدیریت بارگانی بررسی تاثیر مخاطب گرایی و ویژگیهای محصول بر رضایت مخاطبان سینما   استاد مشاور
6 مینو بابلی خرداد  1397مدیریت بارگانی بررسی تأثیر رضایت مشتری وهزینه جابجایی بر رویگردانی مشتری با توجه به نقش میانجی وفاداری نگرشی ورفتاری   استاد مشاور
5 عاطف مرتضوی شهريور  1396مدیریت بارگانی تحلیل مولفه های خدمات اداره ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ب اساس رضایت خدمت گیرندگان از خدمات و اثر آن بر کیفیت خدمات   استاد مشاور
4 ناهید هاشملو دي  1396مدیریت بارگانی بررسی عوامل موثر برتوانمندسازی کارکنان در راستای توسعه ی سرمایه های انسانی و اجتماعی در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی   استاد مشاور
3 نابغه دودانگه شهريور  1396مدیریت طراحی مدل ارتباطات میان فردی اثربخش بر اساس توصیه‌های قرآن و معصومین(ع)   استاد راهنما
2 پریناز پژوهان راد مهر  1394مدیریت بارگانی بررسی اثر تصویر ذهنی کشور مبداء و ارزش ویژه برند برمتغیر پاسخگویی به برند   استاد راهنما
1 سحر ژاله خجسته آبان  1394مدیریت بارگانی بررسی عوامل کلیدی سرمایه گذاری در سرمایه در گردش شرکتهای پذیرفته شده در بورس   استاد مشاور

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
10 لیلا محمدیان آذر  1392مدیریت بررسی حفاظت و ایمنی در شرکت صنایع بسنه بندی البرز   استاد راهنما
9 الهام برار آذر  1392مدیریت رابطه رضایت مشتری با وفاداری مشتری ( مطالعه موردی: بانک تجارت استان تهران)   استاد راهنما
8 شبنم مهربان آذر  1392مدیریت بررسی تاثیرات بهبود خدمات بر وفاداری و رضایتمندی مشتریان فروشگاه رفاه استان زنجان   استاد راهنما
7 بی تا هیرمند آذر  1392مدیریت بررسی رابطه‌ی بین هوش معنوی و خلق دانش در پژوهشکده سامانه های فضانوردی دانشگاه صنعتی شریف   استاد راهنما
6 ابولفضل عبدخدا آذر  1392مدیریت بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهرهوری مطالعه موردی: شرکت پست منطقه 17 پستی تهران   استاد راهنما
5 شیما چشمه ساری آذر  1392مدیریت رابطه وفاداری و ارتباط با مشتری مطالعه موردی: بانک پاسارگاد شهریار   استاد راهنما
4 آسیه قیصری آذر  1391مدیریت عوامل موثر در به اشتراک گذاری دانش در بین دانشجویان دانشگاه زنجان   استاد راهنما
3 سید علی سیدپور آذر  1391مدیریت بررسی تاثیر مدیریت تحول بر اثربخشی عملکرد کارکنان بانک ملی ایران سرپرستی منطقه استان آذربایجان شرقی( شهرستان مرند)   استاد راهنما
2 فاطمه قنبری آذر  1392مدیریت بررسی عوامل موثر در جذب مشتریان در هایپراستار ( شعبه‌ی اصفهان)   استاد راهنما
1 نرگس پیرایش آذر  1391مدیریت مدیریت دانش   استاد راهنما