خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26667   بروزرسانی: 15-06-1402

Vahideh Alipoor

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, بازاریابی بین الملل , 1390-1386
عنوان رساله : الگوی انتخاب و حفظ شرکت‏های عرضه کننده و پخش از منظر طرفین همکاری با رویکرد قابلیت محور
زمینه رساله : پخش و فروش
استاد راهنما : دکتر پرویز احمدی

کارشناسی ارشد : علامه طباطبایی, ایران, مدیریت تکنولوژی دانشگاه , 1385-1382
عنوان پایان نامه : عوامل موثر در خلق دانش در پروژه های تحقیق و توسعه مشترک» مطالعه مرکز تحقیقات ایران خودرو به عنوان یک مورد.

کارشناسی : دانشگاه گیلان, ایران, مدیریت صنعتی , 1380
عنوان پایان نامه : فرصتها و موانع صنعت گردشگري در استان گيلان