خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26667   بروزرسانی: 15-06-1402

Vahideh Alipoor

شرکت در کارگاههای آموزشی

 

  • آموزش مدیران و کارکنان  سازمانهای دولتی و خصوصی استان زنجان(دوره های مدیریت عمومی، مدیریت استراتژیک، رفتار سازمانی، بازاریابی و فروش)