خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23863   بروزرسانی: 20-02-1395

Vahideh Alipoor

شرکت در کارگاههای آموزشی

 

  • آموزش مدیران و کارکنان  سازمانهای دولتی و خصوصی استان زنجان(دوره های مدیریت عمومی، مدیریت استراتژیک، رفتار سازمانی، بازاریابی و فروش)