خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28251   بروزرسانی: 28-10-1402

Ramin Doostmohammadi

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
16.  علی رضا محمدیرامین دوست محمدی
Investigating the effect of biogrout component values on the stabilization of mine dump against wind
بررسی تاثیر مشخصات دوغاب زیستی بر تثبیت سطوح انباشتگاه های معدنی
مهندسی معدن - انجمن مهندسی معدن ایران شماره 18 (1402/04/15صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  عارف فیاضیرامین دوست محمدی
Investigation of the Effective Parameters of Travertine Stones Healing Using Bio-Grouting
بررسی پارامترهای تاثیرگذار در بهبود سنگ تراورتن با استفاده از دوغاب زیستی
JOURNAL OF MINING SCIENCE Issue 58 (2023-03-14PP. 1069-1083 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
14.  عارف فیاضیرامین دوست محمدی
INVESTIGATION OF MICROBIAL PRECIPITATION OF CALCIUM CARBONATE IN REMEDIATION OF BUILDING STONE
بررسی استفاده از ترسیب میکروبی کلسیم‌کربنات در ترمیم سنگ‌های ساختمانی
مهندسی معدن - انجمن مهندسی معدن ایران شماره 17 (1401/01/15صفحات 40-62 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  شیدا پرویزیرامین دوست محمدیفروزان قاسمیان رودسری
The Enhancement of Mine Waste Stability Using Biocementation
افزایش پایداری باطله های معدنی با استفاده از دوغاب زیستی
JOURNAL OF MINING SCIENCE Issue 57 (2021-12-03PP. 557-568 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
12.  مرتضی گراوندرامین دوست محمدی
INVESTIGATING THE EFFECT OF COMPONENTS OF CEMENTED PASTE BACKFILL ON MECHANICAL AND RHEOLOGICAL BEHAVIOR
بررسی تأثیر اجزای تشکیل دهنده پرکننده‎ های خمیری حاصل از باطله‎های معدنی بر رفتار مکانیکی و رئولوژیکی آن
مهندسی معدن - انجمن مهندسی معدن ایران شماره 15 (1399/08/15صفحات 72-85 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  جاسم هاشمی طلبرامین دوست محمدی
Investigation the interaction of twin tunnel and adjacent pillars
بررسی اندرکنش تونل های دوقلو و شمع های مجاور
مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی شماره 6 (1396/12/15صفحات 37-47 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  مریم الفتی سجاسیرامین دوست محمدیفروزان قاسمیان رودسری
Mining pollution control using biogrouting
کنترل آلودگی معدن کاری با استفاده از دوغاب زیستی
JOURNAL OF MINING SCIENCE Issue 53 (2017-03-30PP. 367-376 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  رامین دوست محمدی
Investigation of Swelling Pressure of Weak Rocks in Vicinity of Support Systems
بررسی اندرکنش فشار آماسی سنگهای مستعد تورم و سیستم های نگهدارنده
JOURNAL OF MINING SCIENCE Issue 52 (2016-05-15PP. 473-480 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  حمیدرضا طاهرخانیرامین دوست محمدی
Investigation of geotechnical parameters effect on open pit mining operation cost (case study: angouran mine)
بررسی تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی بر هزینه های عملیات معدنکاری روباز (مورد مطالعاتی: معدن انگوران)
Archives of Mining Sciences Issue 61 (2016-03-15PP. 169-182 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  حمیدرضا طاهرخانیرامین دوست محمدی
Transportation Costs: A Tool for Evaluating the Effect of Rock Mass Mechanical Parameters on Blasting Results in Open Pit Mining
هزینه های باربری: ابزاری برای ارزیابی تاثیر پارامترهای مکانیکی توده سنگ بر نتیجه آتشباری در معادن روباز
JOURNAL OF MINING SCIENCE Issue 51 (2015-12-15PP. 730-742 
  علمی-پژوهشی
None ISI
6.  رامین دوست محمدی
Cyclic Swelling Estimation of Mudstone Using Adaptive Network-Based Fuzzy Inference System
تخمین مقدار تورم سیکلیک گلسنگ با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی نرو-فازی
Middle-East Journal of Scientific Research Issue 11 (2012-06-15PP. 517-524 
  علمی-پژوهشی
None ISI
5.  رامین دوست محمدیthomas MutschlerCristian Osun
Modeling the complex and long term swelling behavior of argillaceous rocks
مدلسازی رفتار پیچیده و بلند مدت تورمی سنگهای مستعد تورم
Mining Science and Technology Issue 21 (2011-09-01PP. 655-659 
  علمی-پژوهشی
سایر
4.  رامین دوست محمدیمهدی موسوی
Prediction of induced stress in concrete liner of swellablae.....
پیش بینی تنش القایی در پوشش بتنی سنگهای مستعد تورم با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی نرو- فازی
روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن - دانشگاه یزد شماره 1 (1390/03/14صفحات 29-36 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  محمد مسیناییرامین دوست محمدی
Modeling of bubble surface area flux in an industrial rougher column using artificial neural network and statistical techniques
مدلسازی شار سطحی حباب در یک سلول فلوتاسیون ستونی صنعتی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و روشهای آماری
MINERALS ENGINEERING Issue 23 (2010-01-15PP. 83-90 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  رامین دوست محمدیمهدی موسویthomas MutschlerCristian Osun
Influence of cyclic wetting and drying on swelling behavior of mudstone in south west of Iran
تاثیر تر و خشک کردن متناوب بر روی رفتار تورمی گلسنگهای جنوب غربی ایران
ENVIRON GEOL Issue 58 (2009-09-15PP. 999-1009 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  رامین دوست محمدیمهدی موسویبابک نجار اعرابی
modelling time dependent swelling potential of mudrock using laboratory tests and artificial neural network
مدلسازی پتانسیل ت.رمی تابع زمان گلسنگ با استفاده از آزمونهای آزمایشگاهی و شبکه های عصبی مصنوعی
T I MIN METALL A Issue 1 (2008-05-15PP. 32-41 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 42. رامین دوست محمدی
آلودگی های ناشی از تولید غبار در معدنکاری و کنترل آنها (با نگرشی ویژه بر کنترل های مهندسی)
Dust Pollution in Mining Engineering: A Comprehensive Review of Engineering Control Measures
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2023-10-11 - 2023-10-11
ملی معتبر 41. فرهاد صمیمی نمینرامین دوست محمدی
مطالعه زیست محیطی بکارگیری باطله معادن در ساخت سنگ مصنوعی
An environmental study of the use of mine waste in artificial stone production
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-30 - 2022-08-30
ملی معتبر 40. عارف فیاضیرامین دوست محمدی
بررسی عوامل موثر در فرایند تولید میکروبی دوغاب کلسیت
Investigation of the effective factors in the microbial production process of the Calcite grouting
--- دانشگاه بین المللی امام خمینی, قزوین, 2022-07-20 - 2022-07-20
بین‌المللی 39. مهدی حیدریمتین روحانیفاطمه سپهریرامین دوست محمدی
بررسی ارتباط مشخصات فیزیکی و مکانیکی پوشش بتنی انباشت باطله شهرک روی زنجان
Investigation the correlation of physical and mechanical properties of concrete layer of tailing dam (Case study: Zinc industrial zone of zanjan)
گردهمایی وکنگره بین المللی تخصصی علوم زمین پژوهشکده علوم زمین, تهران, 1399/12/04 - 1399/12/05
ملی معتبر 38. عارف فیاضیرامین دوست محمدی
بررسی پتانسیل استفاده از دوغاب زیستی در پر کردن خلل و فرج سنگ
Investigating the potential of using biogrouting in filling pores of rock
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-12-18 - 2019-12-18
ملی معتبر 37. زهرا عسگریرامین دوست محمدی
بررسی اندرکنش کاهش آب زیرزمینی و تغییرات مدول الاستیک در فرونشست زمین
Interaction groundwater depletion and elastic modulus on ground settlement
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-12-18 - 2019-12-18
ملی معتبر 36. شیدا پرویزیرامین دوست محمدی
بررسی امکان تثبیت زیستی خاکهای باطله حاصل از فرآوری معدن سرب و رو ی انگوران
Investigating the Possibility of Bioconsolidation of Waste Soils Produced from Anguran Lead and Zinc Mineral Processing
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-12-01 - 2018-12-01
ملی معتبر 35. امیررضا کاوندیرامین دوست محمدی
بررسی تاثیر کلسیم کلرید بر رفتار تورمی مارن رسی سد مرآش زنجان
Investigation the Calcium Chloride Effect on Swelling Behaviour of Marash Dam Marlstone
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-12-01 - 2018-12-01
بین‌المللی 34. شیدا پرویزیرامین دوست محمدیفروزان قاسمیان رودسری
بررسی تاثیر شرایط محیطی در رسوب کربنات کلسیم جهت تولید دوغاب زیستی
Investigating the Effect of Environmental Factors in Calcium Carbonate Precipitation for Biocement Production
گردهمایی وکنگره بین المللی تخصصی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1396/12/06 - 1396/12/08
بین‌المللی 33. امیررضا کاوندیرامین دوست محمدی
بررسی تاثیر سدیم کلرید بر فشار تورمی مارنهای رسی سد مرآش
Investigation the Sodium Chloride Effect on Swelling Pressure of Marash Dam Marlstone
گردهمایی وکنگره بین المللی تخصصی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1396/12/06 - 1396/12/08
ملی معتبر 32. مسعود شاویسیرامین دوست محمدیمحسن عبدالملکی
بررسی واکنش سه بعدی ساختار پوشش سگمنتال تونل با استفاده از روش تحلیلی و عددی
Investigation the three dimensional structure of tunnel segmental support system using analytical and numerical methods
کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درمهندسی‌سازه و مدیریت‌ساخت دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 1395/06/31 - 1395/07/02
بین‌المللی 31. رامین دوست محمدی
تجزیه و تحلیل فشار وارد برسیستم های نگهدارنده در زمین های متورم شونده
Support pressure analysis in swelling rock
International Conference "Data Intensive System Analysis for Geohazard Studies" The ministry of education and science of russian federation, Russian Federation, 2016-07-18 - 2016-07-22
ملی معتبر 30. جعفر حسنلوعلی رفیعیرامین دوست محمدیبهمن کارگر
رزیابی توده سنگ ساختگاه تونل ترابری براساس روشهای تجربی (مورد مطالعهای؛ معدن سرب و روی انگوران)
Assessment of rock mass characteristics along a transportation tunnel based on empirical methods (case study, Angouran lead and zinc mine)
-- دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی قم , دانشگاه, 2015-10-14 - 2015-10-15
بین‌المللی 29. مسعود شاویسیرامین دوست محمدی
پیشبینی گستره عقب زدگی با استفاده از روش رگرسیون و شبکه عصبی مصنوعی
Prediction the backbreak extent using linear multiple regression and artificial neural network
INTERNATIONAL CONFERENCE ON "RESOURCE-REPRODUCING, LOW- WASTE and ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES for EXPLOITATION of MINERAL RESOURCES Kyrgyz-Russian Slavic University, Kyrgyzstan, 2015-09-14 - 2015-09-20
بین‌المللی 28. پرویز روشناییرامین دوست محمدی
تخمین تخلخل موثر با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مورد مطالعاتی: مخازن نفتی جنوب غربی ایران)
Effective porosity estimation using artificial neural network (case study: oil fields in south-west Iran)
INTERNATIONAL CONFERENCE ON "RESOURCE-REPRODUCING, LOW- WASTE and ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES for EXPLOITATION of MINERAL RESOURCES Kyrgyz-Russian Slavic University, Kyrgyzstan, 2015-09-14 - 2015-09-20
بین‌المللی 27. مجید حیدریرامین دوست محمدی
پیشبینی درجه اشباع در چاههای نفت با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
Prediction the degree of saturation in oil wells using artificial neural network
INTERNATIONAL CONFERENCE ON "RESOURCE-REPRODUCING, LOW- WASTE and ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES for EXPLOITATION of MINERAL RESOURCES Kyrgyz-Russian Slavic University, Kyrgyzstan, 2015-09-14 - 2015-09-20
بین‌المللی 26. قاسم مرادیرامین دوست محمدی
تعیین تنش اصلی ماکزیمم شکست با در نظر گرفتن تنش اصلی متوسط
Determining the failure Maximum principal stress considering medium principal stress
INTERNATIONAL CONFERENCE ON "RESOURCE-REPRODUCING, LOW- WASTE and ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES for EXPLOITATION of MINERAL RESOURCES Kyrgyz-Russian Slavic University, Kyrgyzstan, 2015-09-14 - 2015-09-20
بین‌المللی 25. رامین دوست محمدی
استفاده از بایوگروتینگ در مهندسی معدن (مورد مطالعاتی: معادن سیلیس استان زنجان، ایران)
Application of biogrouting in mining engineering (case study: silica sand mines, zanjan province, Iran)
INTERNATIONAL CONFERENCE ON "RESOURCE-REPRODUCING, LOW- WASTE and ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES for EXPLOITATION of MINERAL RESOURCES Kyrgyz-Russian Slavic University, Kyrgyzstan, 2015-09-14 - 2015-09-20
بین‌المللی 24. صادق خوش لسانرامین دوست محمدی
پیشبینی نرخ نفوذ ماشین تونل زن تمام مقطع با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
Prediction the penetration rate of tunnel boring machine using artificial neural network
INTERNATIONAL CONFERENCE ON "RESOURCE-REPRODUCING, LOW- WASTE and ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES for EXPLOITATION of MINERAL RESOURCES Kyrgyz-Russian Slavic University, Kyrgyzstan, 2015-09-14 - 2015-09-20
بین‌المللی 23. معصومه پاشازادهرامین دوست محمدیبهمن کارگر
استفاده از شبکه عصبی خود سازمانده در خوشه بندی دسته درزه های معادن روباز (مورد مطالعاتی: معدن سرب و روی انگوران)
Application of Self-organizing neural network to joint set clustering at open pit mines (case study: Angouran lead and zinc mine)
INTERNATIONAL CONFERENCE ON "RESOURCE-REPRODUCING, LOW- WASTE and ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES for EXPLOITATION of MINERAL RESOURCES Kyrgyz-Russian Slavic University, Kyrgyzstan, 2015-09-14 - 2015-09-20
ملی معتبر 22. مریم الفتی سجاسیرامین دوست محمدیفروزان قاسمیان رودسریصابر اصغرزاده
استفاده از دوغاب زیستی در جلوگیری از اتلاف و انتشار مواد معدنی دپوها
Biogrouting as a tool to prevent the emission of minerals in depots
کنفرانس معادن روباز ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1394/02/29 - 1394/02/31
ملی معتبر 21. معصومه پاشازادهرامین دوست محمدی
تخمین زمان باربری با استفاده از پارامترهای توده سنگ در معادن روباز (مطالعه موردی: معدن سرب و روی انگوران)
Utilizing rock mass properties for predicting the hauling time at open pit mines (case study: Angouran lead and zinc mine)
کنفرانس معادن روباز ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1394/02/29 - 1394/02/31
ملی معتبر 20. پوریا نامداریرامین دوست محمدیآرش رفاهی
بررسی تاثیر کاهش پارامترهای مقاومتی بر روی پایداری تونل های کم عمق در توده سنگ های مختلف
Impact of reduction of rock mechanical parameters on stability of shallow tunnels in different rock masses
سمپوزیوم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی موسسه آموزش عالی خاوران, مشهد, 1393/09/27 - 1393/09/27
بین‌المللی 19. رامین دوست محمدیمحمود زنگوییبهمن کارگر
تحلیل پایداری تونل حمل و نقل در روش استخراج طبقات فرعی معدن انگوران (ایران)
Stability analysis of the haulage drift in angouran sublevel stopping mine (Iran)
INTERNATIONAL CONFERENCE ON "RESOURCE-REPRODUCING, LOW- WASTE and ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES for EXPLOITATION of MINERAL RESOURCES Georgian Technical University, Georgia, 2014-09-15 - 2014-09-20
بین‌المللی 18. معصومه پاشازادهرامین دوست محمدی
پیش بینی زاویه شکست سنگ با استفاده از الگوریتم ژنتیک
Prediction the rock failure angle using genetic algorithm
INTERNATIONAL CONFERENCE ON "RESOURCE-REPRODUCING, LOW- WASTE and ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES for EXPLOITATION of MINERAL RESOURCES Georgian Technical University, Georgia, 2014-09-15 - 2014-09-20
بین‌المللی 17. حسام فقیه جویباریفرهاد صمیمی نمینرامین دوست محمدی
پیت سبز: حد نهایی معدن روباز با لحاظ هزینه های زیست محیطی (مطالعة موردی کانسار سرب و روی)
Green pit: Ultimate pit limit with regard to environmental costs (Case study: lead and zinc deposits)
-- دانشگاه گیلان, رشت, 2014-02-16 - 2014-02-19
ملی معتبر 16. آذرگون مژگانرامین دوست محمدی
استفاده از باکتری ها برای بهبود خواص مکانیکی مواد زمین شناسی
using bacteria to improve the mechanical properties of geomaterials
-- دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2013-11-22 - 2013-11-22
بین‌المللی 15. رامین دوست محمدی
بررسی فشار تورمی مارن های رسی منطقه سد مراش
Investigation of swelling pressure of marlstone(case study:marash dam area)
کنفرانس بین المللی مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی متالوژی و محیط زیست دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/26 - 1392/06/30
بین‌المللی 14. معصومه پاشازادهداود مرادخانیرامین دوست محمدی
بررسی قابلیت تولید زهاب اسیدی و شناسایی فلزات سنگین پسماند حاصل از لیچینگ کانسنگ سولفیدی- اکسیدی معدن انگوران
Prediction of Acid mine drainage and heavy metals contamination (case study:leaching filtercake of angouran mixed sulfide-oxide ore)
کنفرانس بین المللی مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی متالوژی و محیط زیست دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/26 - 1392/06/30
بین‌المللی 13. سولماز جباریرامین دوست محمدی
نمای کلی از بازار جهانی روی و پیش بینی قیمت کوتاه مدت آن با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
Anoverview of global zinc market and zinc price fore casting
کنفرانس بین المللی مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی متالوژی و محیط زیست دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/26 - 1392/06/30
بین‌المللی 12. حمیدرضا طاهرخانیرامین دوست محمدیبهمن کارگر
طبقه بندی سنگ های معدن سرب و روی انگوران از دیدگاه قابلیت آتشباری
CLASSIFICATION OF ANGouran rock mass from
کنفرانس بین المللی مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی متالوژی و محیط زیست دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/26 - 1392/06/30
بین‌المللی 11. حسام فقیه جویباریرامین دوست محمدیفرهاد صمیمی نمین
بررسی طراحی پیت نهایی معدن روباز با لحاظ نمودن هزینه های زیست محیطی
Final pit design study with regard to environmental costs of open pit..........
کنفرانس بین المللی مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی متالوژی و محیط زیست دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/25 - 1392/06/30
بین‌المللی 10. رامین دوست محمدی
-
Modeling the swelling strain and pressure of weak rock using adaptive network-based fuzzy inference system
International Conference on Geotechnique Construction Materials and environment مالزی, Malaysia, 2012-11-14 - 2012-11-16
بین‌المللی 9. رامین دوست محمدی
تعیین فاکتور ایمنی دامنه های مستعد لغزش با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
Determining Safety Factor of Rock Plane Slides Using Artificial Neural Network
International Conference on Geotechnical Engineering for Disaster Mitigation and Rehabilitation انجمن, Indonesia, 2011-05-18 - 2011-05-22
بین‌المللی 8. رامین دوست محمدیمهدی موسویthomas Mutschler
ارائه روشی جهت کنترل رفتار تورمی سنگهای ضعیف در مجاورت حفریات زیرزمینی
A Method for Controlling Swell of Weak Rocks in the Vicinity of Underground Exca Vations
International Conference on Geotechnical and Highway Engineering انجمن, Indonesia, 2011-05-18 - 2011-05-22
بین‌المللی 7. رامین دوست محمدیمهدی موسوی
پیشبینی فشار بر جای زمیندر سنگهای نرم با استفاده از روشهای رگرسیون ، شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج نروفازی
prediction of the time dependent in-situ pressure of soft rock using multiple regression approach artificial neural network and adaptive network-fuzzy inference system
international Symposium on In-situ rock stress beijing jiuhua resort and convention center, China, 2010-08-24 - 2010-08-27
بین‌المللی 6. محمد مسیناییرامین دوست محمدیا آریا فرا
مدلسازی ثابت سرعت جمع آوری در سلول فلوتاسیون صنعتی
Collection rate constant modeling in a full-scale flotation column
international SGEM conference Albena, Bulgaria, 2010-06-20 - 2010-06-26
ملی معتبر 5. رامین دوست محمدی
کاربردهای سیستم استنتاج تطبیقی نرو-فازی در مهندسی ژئوتکنیک
Adaptive network based fuzzy inference system applications in Geotechnical Engineering
همایش ملی سد سازی دانشگاه آزاد واحد زنجان, زنجان, 1388/12/10 - 1388/12/10
ملی معتبر 4. رامین دوست محمدی
پیش بینی پایداری شیبها با استفاده از شبکه های عصبی پس انتشار خطا
A review on prediction of slope stability using back propagation neural network
همایش ملی سد سازی دانشگاه آزاد واحد زنجان, زنجان, 1388/12/10 - 1388/12/10
ملی معتبر 3. رامین دوست محمدیمهدی موسوی
تعیین فشار تابع زمان زمینهای سست و ضعیف با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی نروفازی
Determining the time dependent pressure of weak rock using adaptive network based fuzzy inference system
کنفرانس مهندسی معدن دانشگاه یزد, یزد, 1388/11/07 - 1388/11/09
ملی معتبر 2. رامین دوست محمدیمهدی موسوی
تورم سنگهای ضعیف ، پارامترهای موثر و روش های کنترل آن
swelling of weak rocks effective parameters and controlling methods
سمپوزیوم بین المللی مکانیک سنگ تهران, تهران, 1387/09/04 - 1387/09/06
ملی معتبر 1. رامین دوست محمدیمهدی موسوی
رفتار تورمی سنگهای آرژلیتی و تاثیر آن بر سازه های مرتبط با سد سازی ( مورد مطالعاتی : مغار نیروگاه سد مسجد سلیمان)
swelling behavior of argillaceous rocks and effects on dam structures ( case study : masjed soleiman hydro electric power plant
همایش ملی سد سازی زنجان, زنجان, 1387/07/25 - 1387/07/25