خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28251   بروزرسانی: 28-10-1402

Ramin Doostmohammadi

علایق پژوهشی

طراحی پروژه های مکانیک سنگی،

بررسی فنی و اقتصادی پروژه های معدنی،

ایمنی، بهداشت و محیط زیست 

کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی معدن