خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28251   بروزرسانی: 28-10-1402

Ramin Doostmohammadi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مکانیک سنگ2. بررسی فنی و اقتصادی پروژه های معدنی3. ایمنی، بهداشت و محیط زیست4. ژئوتکنیک5.