خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28251   بروزرسانی: 28-10-1402

Ramin Doostmohammadi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو انجمن مهندسی معدن ایران