خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28251   بروزرسانی: 28-10-1402

Ramin Doostmohammadi

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

1- رتبه اول دوره کارشناسی رشته مهندسی معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (سال تحصیلی1376-1375).

2- رتبه اول دوره کارشناسی ارشد کلیه گرایشهای رشته مهندسی معدن دانشگاه تهران (سال تحصیلی1379-1378).

3- رتبه اول دوره دکتری رشته مهندسی معدن-مکانیک سنگ دانشگاه تهران (سال تحصیلی1387-1386).

4- پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان در سال 1388.

5- معلم برتر دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان در سال 1393.

6- دریافت لوح تقدیر برترین مقاله در کنفرانس

3rd International Conference on Geotechnical Engineering for Disaster Mitigation and Rehabilitation