خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28916   بروزرسانی: 05-03-1397

Hadi Emami

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
مقدمه ای بر سری های زمانی همراه با R   ترجمه پاول کاپریت، اندرو متکالف قیدی احمد، امامی هادی  1395