خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23216   بروزرسانی: 15-05-1401

Ali Ganjloo

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
بازیابی ترکیبات زیست فعال از ضایعات کشاورزی   ترجمهدانشگاه زنجان Van Tang Nguyen ماندانا بی مکر، علی گنجلو مهر 1400 
فراوری و تاثیر آن بر ترکیبات فعال در مواد غذایی   تالیفElsevier ماندانا بی مکر - علی گنجلو - راسلی عبدالرحمان فروردين 1394 
میوه های گرمسیری- از کاشت تا مصرف   تالیفNOVA علی گنجلو - ماندانا بی مکر - راسلی عبدالرحمان فروردين 1395 
راهنمای فراوری ماده غذایی   ترجمهدانشگاه زنجان علی گنجلو-ماندانا بی مکر شهريور 1395